Erstatningsret

Erstatningsret er en gren af retten, der omhandler kravet om at betale erstatning for tab eller skade, som en person har lidt som følge af en anden persons handling eller undladelser. Erstatningsretten er baseret på princippet om, at en skadevolder skal kompensere for de økonomiske tab, vedkommende har påført.

Hvornår tilfalder erstatningsretten?

Erstatningsretten dækker en bred vifte af situationer, herunder;

  • Trafikulykker
  • Personskader
  • Fejl og mangler ved produkter eller tjenesteydelser
  • Erstatning for immaterielle skader og krænkelser af personlige rettigheder eller ærekrænkelser.
  • erstatning for tab af indtjening eller erhvervsevne

Formål

Erstatningsretten har til formål at sikre, at den skadelidte person får kompensation for det tab, som er påført. Samtidig stilles den ansvarlige person eller virksomhed ansvarlig for deres handlinger. erstatning er baseret på princippet om, at skadevolder skal genoprette den skadelidtes økonomiske situation, som eksisterede før skaden opstod.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.