Erhvervsevnetab

Erhvervsevnetab betyder, at en person har mistet en del af sin erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke. Det kan betyde, at personen har svært ved at fortsætte sit nuværende job eller ikke længer kan arbejde på fuld tid i et erhverv.

Hvad betyder erhvervsevnetab?

Erhvervsevnetab er en betegnelse for den økonomiske skade, en person lider på grund af varige skader eller sygdomme, der hindrer personen i at kunne arbejde og tjene en indtægt. Det beskriver tabet af arbejdsrelateret indtjening, som følge af nedsat arbejdsevne på grund af helbredsmæssige årsager.

Hvornår er man berettiget til erstatning ved erhvervsevnetab?

Reglerne for erstatning ved erhvervsevnetab afhænger af årsagen til tabet. Det er Arbejdsskadeloven, der regulerer, hvornår en person er berettiget til erstatning ved erhvervsevnetab. Loven fastsætter, at den tilskadekomne, efter skaden, har et tab af erhvervsevne på mindst 15 %.

Har du været ude for en ulykke i forbindelse med dit arbejde, kan du læse mere om arbejdsskadeerstatning i artiklen her.

Hvad er forskellen på erhvervsevne og arbejdsevne?

Erhvervsevne er et udtryk, der beskriver evnen til at arbejde i et specifikt erhverv, mens arbejdsevne omfatter alle erhverv. Der skelnes typisk mellem disse begreber, når læger og myndigheder skal vurdere en persons evne til at arbejde indenfor sit eget eller anden erhverv.

Hvilke fremtidige muligheder har en person med erhvervsevnetab?

Hvis en person oplever tab af erhvervsevne, kan der være forskellige muligheder for at fortsætte i arbejde, afhængigt af graden af tabet. En af mulighederne er fleksjob, hvor personen kan arbejde på nedsat tid eller med særlige hensyn på arbejdspladsen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.