Fleksjob

Kommunen tilbyder en beskæftigelsesordning til personer med permanent nedsat arbejdsevne, som ikke er berettiget til førtidspension. Beskæftigelsesordningen kaldes fleksjob. Fleksjob indebærer, at personen ansættes på deltid eller fleksibel basis. Da personen ikke kan arbejde 37 timer om ugen, dækker kommunen differencen mellem lønnen og den fulde arbejdsuge.

Fleksjob

Hvad er fleksjob?

En arbejdsordning, som giver personer med nedsat arbejdsevne mulighed for at arbejde på deltid, samtidig med at de modtager løn og tilskud fra staten. Fleksjob er målrettet personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke kan arbejde på normale vilkår, men som stadig kan arbejde.

Formål

Formålet med fleksjob er at skabe jobmuligheder for personer med nedsat arbejdsevne, så de kan opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet og derved bevare deres faglige og sociale kompetencer. Ordningen giver borgerne fleksibilitet og tryghed i forhold til deres arbejdsforhold, samtidig med at personerne bidrager til samfundet og øger livskvaliteten.

Fleksjob regler

Fleksjob kan både være en løsning for personer, som er i beskæftigelse og har brug for en reduktion i arbejdstiden eller en ændring i arbejdsopgaverne på grund af deres nedsatte arbejdsevne. Det kan også være for personer, som står uden for arbejdsmarkedet og gerne vil i arbejde på trods af deres handicap.

Læs mere om en ansættelseskontrakt og ansættelsesmuligheder her.

Hvordan bliver man visiteret til fleksjob?

Fleksjob-ordningen er en del af beskæftigelsesindsatsen i Danmark og administreres af kommunerne. Visitering til fleksjob forudsætter at personen har en betydelig og varig nedsat arbejdsevne på grund af sygdom, en fysisk eller psykisk handicap. Visiteringen foregår overordnet på følgende måde;

  • En borger henvender sig til sin kommune og beder om at blive visiteret til ordningen.
  • Kommunen udarbejder en beskæftigelsesplan og afprøver forskellige løsninger for borgeren.
  • Kommunen vurderer borgerens arbejdsevne og evne til at arbejde på normale vilkår.
  • Kommunen tildeler eller afslår muligheden for fleksjob og andre løsningsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Hvor længe kan man være i fleksjob?

Der er ingen fastsat tidsbegrænsning for fleksjob, men kommunen skal løbende vurdere, om ordningen fortsat er den bedste løsning for den pågældende person. Det kan betyde, at personen over tid kan få andre jobmuligheder eller overgå til førtidspension, når det vurderes hensigtsmæssigt.

Relaterede ord

Fleksydelse

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.