Fleksydelse

Er en økonomisk ydelse, der tilbydes personer i fleksjob, når de nærmer sig folkepensionsalderen. Fleksydelsen kan også defineres som en slags efterløn til fleksjobbere, der ønsker at forlade arbejdsmarkedet nogle år før, de når folkepensionsalderen.

Fleksydelse - Læs mere her

Hvad er Fleksydelse?

Fleksydelse er en økonomisk støtte, udbetaling eller tilbagetrækningsydelse nogle personer på fleksjob tilbydes, når disse personer nærmer sig folkepensionsalderen. Ordningen giver personerne mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid, samtidig med at vedkommende får udbetalt en økonomisk støtte fra staten.  

Hvornår er man berettiget til fleksydelse?

Når en borger nærmer sig sin fleksydelsesalder, vil personen modtage en henvendelse fra Udbetaling Danmark med vejledning om ansøgningsskema. Det er kun borgere på fleksjob, og som opfylder en række krav og betingelser, der kan være berettiget til fleksydelse. Kravene er følgende;

  • Borgeren skal være indstillet til fleksjob
  • Borgeren skal nået fleksydelsesalderen (ligger typisk mellem 60 og 67,5 år).
  • Borgeren skal have bopæl i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.
  • Borgeren er medlem af og har indbetalt efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse i en årrække.

Fleksydelse beregning

Beregningen af fleksydelse tager udgangspunkt i ens tidligere lønindtægt i fleksjobbet og kan maksimalt udgøre 80 procent af den tidligere indkomst.  Hvis man har haft flere fleksjob med forskellige lønindtægter, vil ydelsen blive beregnet ud fra den højeste indtægt. Fleksydelsen kan dog aldrig være højere end den maksimale sats for folkepension.

Det er vigtigt at bemærke, at fleksydelse er en midlertidig ydelse. En person overgår til folkepension, når vedkommende når pensionsalderen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.