Arbejdsløshedskasse

En arbejdsløshedskasse er en organisation, der administrerer arbejdsløshedsforsikring for medlemmer. Det er en frivillig forsikringsordning, hvor arbejdstagere betaler et månedligt bidrag for at være berettiget til arbejdsløshedsydelser (dagpenge), hvis de mister deres arbejde. Arbejdsløshedskasser opererer normalt i samarbejde med fagforeninger eller andre arbejdstagerorganisationer.

Hvad er en arbejdsløshedskasse?

En arbejdsløshedskasse, også kendt som A-kasse er en organisation, der hjælper sine medlemmer i tilfælde af arbejdsløshed. Formålet med en arbejdsløshedskasse er at sikre økonomisk tryghed og hjælp til medlemmerne, når de er uden arbejde.

Sådan funger en A-kasse

En A-kasse fungerer som en frivillig organisation, der er drevet af medlemmerne selv. Den kan være tilknyttet en fagforening eller være en selvstændig organisation. Medlemmerne betaler et månedligt kontingent til kassen, som bruges til at finansiere den økonomiske hjælp, der ydes ved arbejdsløshed.

Hvad er reglerne for udbetaling af dagpenge fra en arbejdsløshedskasse?

Reglerne for udbetaling af dagpenge fra en arbejdsløshedskasse varierer afhængigt af den specifikke arbejdsløshedskasse. Generelt kræver det, at medlemmerne opfylder visse betingelser for at være berettiget til dagpenge:

 • Medlemskab – Medlemmer skal være aktive medlemmer af arbejdsløshedskassen og have betalt deres bidrag regelmæssigt.
 • Arbejdsforhold – Medlemmer skal have været ansat i en periode, der opfylder kravene til at være berettiget til ydelser.
 • Opsigelsesårsager – Normalt er medlemmer kun berettiget til ydelser, hvis de er blevet opsagt af arbejdsgiveren, ikke hvis de selv har sagt op.
 • Arbejdssøgende – Medlemmer skal aktivt søge efter nyt arbejde og være til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsløshedskassens regler – Yderligere betingelser kan være fastsat af den specifikke arbejdsløshedskasse, som medlemmerne skal overholde.

Når medlemmerne opfylder disse betingelser, kan de få udbetalt ydelser, der normalt svarer til en procentdel af deres tidligere løn, mens de er arbejdsløse og aktivt søger nyt arbejde.

Hvor meget får man i dagpenge?

Dagpengesatsen kan som udgangspunkt højst svare til 90 % af en arbejdstagers tidligere løn. Beløbet afhænger desuden af medlemmets tidligere lønindtægt og kan hjælpe med at dække de økonomiske udgifter, mens man er uden arbejde.

Hvad er forskellen på en fagforening og en arbejdsløshedskasse?

Selvom en fagforening og en arbejdsløshedskasse er tæt forbundne, er der væsentlig forskel mellem disse.  

 • En fagforening er en organisation, der repræsenterer arbejdstagernes interesser i forhold til arbejdsforhold, lønninger, arbejdstid, sikkerhed og andre arbejdsrelaterede spørgsmål. Den forhandler med arbejdsgivere på vegne af medlemmerne og arbejder for at sikre bedre arbejdsvilkår.
 • En arbejdsløshedskasse er derimod en organisation, der administrerer arbejdsløshedsforsikring og udbetaler ydelser til medlemmer, der mister deres arbejde. Arbejdsløshedskasserne er med til at sikre en økonomisk støtte til de arbejdstagere, der midlertidigt er uden arbejde.

Guide til, når du bliver ledig

Hvis du bliver arbejdsløs, er det vigtigt at du melder dig ledig samme dag på www.jobnet.dk. Jobnet er en del af det danske beskæftigelsessystem underlagt Beskæftigelsesministeriet.

 Når du er registreret, vil følgende muligheder være tilgængelige for dig:

 1. Opstartssamtale hos dit lokale jobcenter – Du vil blive indkaldt til en opstartssamtale hos dit lokale jobcenter, hvor din situation vil blive drøftet. Her vil du få mulighed for at tale om dine kompetencer, jobpræferencer og eventuelle udfordringer.
 2. Udarbejdelse af en plan – I samarbejde med dig vil jobcenteret udarbejde en plan for dine muligheder. Dette kan inkludere jobmuligheder, jobsøgningsstrategi, eventuelle uddannelsesaktiviteter eller muligheder for sygedagpenge ved sygdom.
 3. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsorienteret rådgivning og støtte – Du vil blive tilbudt relevant rådgivning og støtte i forhold til arbejdsmarkedet og dine jobmuligheder.
 4. Adgang til ledige jobopslag – Du vil have adgang til ledige jobopslag, der er tilgængelige på Jobnet, så du kan søge relevante stillinger.
 5. Mulighed for kompetenceudvikling – Du vil have mulighed for at deltage i relevante kurser og uddannelsesaktiviteter for at opkvalificere dine kompetencer og forbedre dine jobmuligheder.
 6. Aktiv jobsøgning og dokumentation – Du vil fortsat være forpligtet til at aktivt søge job og dokumentere dine jobsøgningsaktiviteter på Jobnet.
 7. dagpenge – Hvis du opfylder de nødvendige betingelser og aktivt søger job som krævet af A-kassen, vil du have ret til dagpenge.
 8. Deltagelse i arbejdsmarkedsprogrammer – Du vil have mulighed for at deltage i relevante arbejdsmarkedsprogrammer og beskæftigelsesinitiativer, der kan øge dine chancer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.