Dagpenge

Dagpenge er en overførelsesindkomst, som man kan få udbetalt hver måned, hvis man er arbejdsløs. Man har ret til dagpenge, når man er medlem af en a-kasse samt er tilmeldt sit lokale jobcenter. Det er a-kasserne, som står for beregninger på, hvor meget man får i dagpenge.

Hvornår har man ret til dagpenge?

Som hovedregel har man ret til dagpenge, hvis man er medlem af en a-kasse, og man er tilmeldt det lokale jobcenter. Der gælder dog en række yderligere krav til dagpengemodtagere. Alle kravene skal være opfyldt, før man er berettiget til at modtage dagpenge. Der er tale om følgende krav:

  • A-kasse: Man skal have været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder.
  • Jobcenter: Man skal registrere sig som jobsøgende i det lokale jobcenter.
  • Jobnet: Man skal sørge for at oprette samt opdatere sit CV på Jobnet.
  • Rådighed for arbejdsmarkedet: Man skal være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det indebærer, at man skal sende et bestemt antal jobansøgninger om ugen, og at man skal kunne tiltræde en stilling med kort varsel.
  • Indkomstkrav: Man skal have haft en indkomst på 254.328 kr. (fuldtidsforsikret) eller 169.548 kr. (deltidsforsikret). Satserne er fra 2023.
  • Bopæl og ophold: Man skal bo og opholde sig i Danmark.

Dagpengesatsen – hvad kan man få i dagpenge?

Det er a-kassen, der beregner, hvor meget man er berettiget til i dagpenge. Det afhænger nemlig af, hvad ens lønindtægt var, inden man blev ledig på arbejdsmarkedet. Der er regler om, at man højest kan få udbetalt 90% af den lønindtægt. Dagpengesatsen bliver beregnet ud fra disse faktorer:

De maksimale dagpengesatser

Der er satser for, hvor meget man maksimalt kan få i dagpenge. Satserne gælder, selvom man tidligere havde en højere indtægt. Den konkrete sats afhænger dog af, om man er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

  • Deltidsforsikret: Den højeste sats for dagpenge ligger på 13.152 kr. i 2023.
  • Fuldtidsforsikret: Den højeste dagpengesats ligger på 19.728 kr. i 2023.

Hvornår og hvordan bliver dagpenge udbetalt?

Dagpenge bliver udbetalt ud fra ens dagpengekort eller ydelseskort. Det betyder, at man som dagpengemodtager skal udfylde kortet hver måned for at få dagpengene udbetalt. Udbetalingen sker sidst på måneden gennem Udbetaling Danmark.

Supplerende dagpenge – hvad er det?

Man kan få supplerende dagpenge, hvis man får et deltidsarbejde, som midlertidigt er på under 37 timer om ugen. Det vil sige, at man midlertidigt vil få suppleret de timer, som man mangler for at have en fuldtidsstilling. Man skal dog minimum ansøge om at få udbetalt 14,8 timer månedligt. Mens man får supplerende dagpenge, skal man stadig aktivt søge nyt fuldtidsarbejde.

Kan man holde ferie, når man modtager dagpenge?

Det er muligt at holde ferie, selvom man i den pågældende periode er dagpengemodtager. Man kan dog ikke modtage dagpenge i den periode, man holder ferie. Det betyder dog ikke, at man ikke får noget udbetalt i den periode. Man kan i stedet få udbetalt feriepenge, som blev optjent under det tidligere arbejde, eller man kan søge om at få udbetalt sine feriedagpenge.

Det er vigtigt, at man informerer a-kassen og det lokale jobcenter, når man tager på ferie. Det gør nemlig, at man ikke behøver at sende jobansøgninger i den periode.

Hvor lang tid kan man få dagpenge?

Der er en grænse for, i hvor lang tid man maksimalt kan modtage dagpenge. Grænsen ligger på 2 år. Det vil sige, at hvis man fortsat er arbejdsløs efter 2 år, vil det ikke være muligt at modtage dagpenge. Man vil i stedet modtage kontanthjælp.

Hvad sker der, hvis en dagpengemodtager bliver syg eller får et barn?

Hvis man bliver syg i den 2-årige periode, hvor man modtager dagpenge, kan man i stedet få sygedagpenge. Hvis man som dagpengemodtager får et barn, kan man få barselsdagpenge.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.