Bo

Et bo referer til den formue, der skal opgøres og afvikles ved et skifte. Det anvendes typisk i forbindelse med dødsbo, fællesbo, konkursbo, m.v. Selve skiftet foregår ved, at boet bliver gennemgået, og at ejendele derefter fordeles mellem de personer, der er involveret i boet.

Hvornår benyttes et bo?

Et bo kan blive oprettet af mange forskellige grunde. Det anvendes oftest i forbindelse med fællesbo, konkursbo eller dødsbo.

  • Fællesbo: Et fællesbo skal deles i almindelighed deles ligeligt, hvis der sker et ægteskabsbrud. Et ægteskabsbrud forekommer enten, hvis en ægtefælle afgår ved døden, eller hvis ægtefællerne bliver skilt.
  • Konkursbo: Et konkursbo udgøres af den formue, der tilhører den person, der er gået konkurs. Denne formue skal fordeles mellem den konkursramtes kreditorer.
  • Dødsbo: Et dødsbo udgøres af den formue, som en afdød person efterlader sig. Denne formue skal fordeles mellem arvingerne, hvis den er positiv.

Hvordan bliver boet opgjort og afviklet?

Et bo består af en formuemasse, som både udgøres af aktiver og passiver. Denne formue skal behandles ved, at det bliver opgjort, hvilke aktiver og passiver der er i boet, og hvordan det skal fordeles mellem de berettigede.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.