Feriepenge

Feriepenge er en form for løn, som danske lønmodtagere optjener i løbet af året. Det er en lovbestemt rettighed for alle lønmodtagere i Danmark at optjene og få udbetalt feriepenge. Det er en arbejdsgivers ansvar at afregne og indberette feriepenge.

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er en godtgørelse, som arbejdstagere modtager som en form for betaling, når de holder ferie eller orlov. Disse penge er beregnet til at give arbejdstagerne en indkomst under deres ferieperiode, hvor de ikke arbejder og derfor ikke modtager deres almindelige løn. Feriepenge beskattes også.

Sådan fungerer det

Feriepenge udgør typisk 12,5% af den løn, som en lønmodtager har optjent i et ferieår. Ferieåret løber fra fra den 1. september til den 31. august.

Eksempel: Jytte arbejder som receptionist og tjener en månedsløn på 25.000 kr. Vi vil beregne hendes feriepenge baseret på det sædvanlige ferieår, der løber fra 1. september til 31. august.

  1. Beregn årlig løn

Jyttes månedsløn: 25.000 kr.

Årlig løn: 25.000 kr./måned * 12 måneder = 300.000 kr.

  1. Beregn 12,5% af årlig løn

Feriepenge (12,5%): 0.125 * 300.000 kr. = 37.500 kr.

Jytte har derfor optjent 37.500 kr. i feriepenge i løbet af ferieåret.

Hvem afregner feriepenge?

Ifølge Ferieloven er det arbejdsgiverens pligt at afregne og indbetale medarbejdernes feriepenge. Beløbet afregnes normalt i forbindelse med udbetalingen af løn. Når arbejdsgiveren udbetaler løn til medarbejderen, skal der også afregnes et beløb svarende til en vis procentdel af lønnen til feriepengeordningen (FerieKontoen).

Hvornår udbetales feriepenge?

Feriepenge udbetales normalt til lønmodtagere i Danmark en gang om året. Udbetalingen sker typisk i maj eller juni måned, og det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at feriepengene bliver udbetalt til de berettigede medarbejdere.

Når feriepenge skal udbetales, kan lønmodtageren vælge mellem to muligheder. Enten kan man vælge at få udbetalt sine feriepenge i forbindelse med sin ferie, eller man kan vælge at få feriepenge udbetalt som en godtgørelse.

Det er vigtigt at bemærke, at der er visse regler og begrænsninger i forhold til udbetaling af feriepenge som en godtgørelse. Feriepenge kan udbetales som en godtgørelse, hvis lønmodtageren ikke har mulighed for at afholde sin ferie i optjeningsåret. Det kan være i forbindelse med barsel eller sygdom.

Hvor tjekker du feriepenge som lønmodtager?

Lønmodtagere kan nemt tjekke deres feriepenge på Borger.dk ved at logge ind med deres MitID.

Hvis organisation selv står for udbetaling (og administration) af feriepengene, vil virksomheden modtage en meddelelse fra Feriepengeinfo, når medarbejderen anmoder om udbetaling af deres feriepenge.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.