Rettighed

En rettighed giver borgeren et beskyttet privilegium, som bliver anerkendt juridisk. Det vil sige, at det er gunstige retsstilling, som man tildeler en større gruppe eller enkeltpersoner. Rettigheder bliver modsvaret af, at andre folk har pligt til enten at respektere eller opfylde den givne rettighed.

Når man har en rettighed, er andre borgere forpligtet til at tage hensyn til den rettighed. Det kan man blandt andet gøre ved at:

  • Respektere rettigheden
  • Undlade at foretage en bestemt handling, der vil krænke rettigheden
  • Foretage noget bestemt for at opfylde borgerens krav, som vedkommende har i kraft af sine rettigheder

Forskellige typer rettigheder

Der findes mange slags rettigheder – både generelle rettigheder og mere konkrete rettigheder.

  • Generelle: Grundlæggende menneskerettigheder, f.eks. at alle mennesker har ret til menneskerettigheder uden forskelsbehandling, og at alle er lige for loven.
  • Konkrete: Ophavsretten til et bestemt værk

Håndhævelse af rettigheder

Rettigheder er i de fleste tilfælde beskyttet, og af den grund kan det få juridiske konsekvenser, hvis rettigheden krænkes. Rettighedshaveren kan håndhæve sin rettighed for at opnå retfærdighed. Konsekvensen af, at man overtræder andres rettigheder, kan blandt andet være, at man skal betale erstatning eller får en fængselsdom.

Kan man miste sine rettigheder?

Som klart udgangspunkt må man ikke få frataget sine rettigheder. Det kan dog forekomme i enkelte tilfælde, at man fortaber visse rettigheder. Man kan f.eks. blive frataget retten til at lede et selskab, hvis en domstol mener, at der er en nærliggende fare for, at den dømte vil misbruge erhvervet til at udøve kriminalitet.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.