Forskelsbehandling

Forskelsbehandling henviser til en ulige behandling af personer eller grupper på grundlag af køn, alder, race, etnisk baggrund, religion, handicap, seksuelle orientering eller andre personlige karakteristika. Det kan forekomme på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet, og adgangen til varer og tjenester og i andre samfundsmæssige sammenhænge.

Lov om forskelsbehandling

I Danmark reguleres forskelsbehandling primært i Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., også kendt som Forskelsbehandlingsloven. Loven blev vedtaget i 2004 og trådte i kraft den 1. juli 2005. Loven forbyder forskelsbehandling og diskrimination af personer i forbindelse med;

  • Ansættelse
  • Opsigelse
  • Løn
  • Forfremmelse
  • Uddannelse
  • Arbejdsbetingelser
  • Arbejdsbelastninger og andre arbejdsrelaterede forhold.

Loven omfatter både den private og offentlige sektor og gælder også for vikarer, praktikanter og frivillige på arbejdspladser.

Andre love

Udover Forskelsbehandlingsloven findes der også andre love og regler, der beskytter mod diskrimination og forskelsbehandling, herunder;

Hvordan klager man?

Det er Ligebehandlingsnævnet der behandler klagesager omkring forskelsbehandling. Dette gælder uanset om det drejer sig om forskelsbehandling på eller udenfor arbejdsmarkedet. Loven giver enkeltpersoner ret til at klage over forskelsbehandling og søge erstatning, hvis de mener, at de er blevet diskrimineret. Klagen skal indgives skriftligt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.