Selskab

Et selskab er en juridisk enhed, der er oprettet med det formål at drive forretningsaktiviteter eller opnå specifikke mål. Det er en selvstændig enhed og adskiller sig fra dets ejere og stiftere. Selskabet har egne rettigheder og forpligtelser og kan indgå kontrakter, eje ejendom, sagsøge og blive sagsøgt.

Selskabsformer

Der findes forskellige selskabsformer i Danmark, herunder:

  • Aktieselskab (A/S) – Et aktieselskab er en juridisk enhed, hvor ejerskabet er opdelt i aktier, og ejernes personlige ansvar er begrænset til deres aktieinvestering. Aktieselskaber er almindelige i mange lande og er ofte egnet til større virksomheder.
  • Anpartsselskab (ApS) – Et anpartsselskab er også en juridisk enhed, men ejerskabet er opdelt i anparter. Ligesom i et aktieselskab er ejernes personlige ansvar begrænset til deres investering i selskabet. Anpartsselskaber er typisk velegnede til mindre eller mellemstore virksomheder.
  • Personligt ejet virksomhed – En personligt ejet virksomhed er ikke en separat juridisk enhed, men drives direkte af ejeren. Ejeren har personligt ansvar for virksomhedens forpligtelser, og der er ingen juridisk adskillelse mellem virksomheden og ejeren.
  • Holdingselskab – Et holdingselskab er en type selskab, der ejer aktier eller anparter i andre virksomheder. Formålet med et holdingselskab er at kontrollere eller administrere aktieandele i datterselskaber eller associerede selskaber. Holdingselskaber har ikke primære driftsaktiviteter, men deres funktion er at eje og administrere aktieposter i andre selskaber.
  • Kommanditselskab (K/S) – Et kommanditselskab er en kombination af generelle partnere og stille deltagere. Generelle partnere har personligt ansvar for virksomhedens forpligtelser, mens stille deltagere kun har ansvar op til det beløb, de har bidraget med.

Opret selskab – Hvad skal du overveje?

Når du opretter et selskab, er der flere ting, du skal overveje. Dette kan omfatte valg af selskabsform, kapitalbehov, virksomhedsstruktur, skattemæssige implikationer, juridiske krav og formaliteter, og hvordan du ønsker at organisere og styre din virksomhed. 

Hvis du er interesseret i at oprette et selskab, kan du læse mere om, hvilke krav der gælder, og få nyttig information om processen i vores omfattende vejledning til selskabsoprettelse. Klik her for at udforske, hvordan du kan starte dit eget selskab med succes.

Likvidation af selskab

Likvidation af et selskab betyder afvikling eller opløsning af selskabet. Dette kan ske af forskellige årsager, f.eks. hvis selskabet ikke længere er i stand til at drive forretning, eller hvis ejerne ønsker at afvikle det. Likvidation indebærer normalt salg af selskabets aktiver, afvikling af forpligtelser og fordeling af eventuelle overskud blandt aktionærerne eller ejerne.

Likvidation kan være en kompliceret proces, og det er vigtigt at følge de juridiske krav og procedurer i den relevante jurisdiktion. Det er altid vigtigt at søge professionel rådgivning fra en advokat, når du opretter eller likviderer et selskab - læs mere her.