Kommanditaktieselskab

Et kommanditaktieselskab (K/S), også kendt som partnerselskab, er en særlig selskabstype i Danmark, som er reguleret af Selskabsloven. Selskabet har mindst to ejere, hvoraf den ene er en komplementar og den anden er en kommanditist. Et kommanditselskab er således en blanding af et aktieselskab og et kommanditselskab eller interessentskab.

Hvad er et kommanditaktieselskab?

Kommanditaktieselskab (K/S) er en selskabsform, der kræver mindst to forskellige typer af selskabsejere, nemlig komplementarer og kommanditister. K/S kan opnå samme fordele som aktieselskaber (A/S), kommanditselskaber og interessentskaber (I/S). Kommanditaktieselskaber har forskellige fordele og ulemper for hver type af sine ejere.

Komplementarerne har en aktiv rolle i driften af virksomheden og deltager i beslutningsprocesser. De er også personligt ansvarlige for selskabets gæld og forpligtelser.

På den anden side hæfter kommanditisterne kun med deres indskud og har en begrænset hæftelse. Men de har ikke stemmeret i forbindelse med selskabsbeslutninger og kan derfor ikke deltage i den direkte styring af selskabet.

Hvorfor vælge et kommanditaktieselskab?

Der kan være flere grunde til at vælge et kommanditaktieselskab, herunder;

  • Skattefordelene ��� Kommanditister i et K/S er kun ansvarlige for virksomhedens gæld op til det beløb, de har investeret i virksomheden.
  • Fleksibilitet – Kommanditaktieselskaber giver også en vis fleksibilitet i forhold til virksomhedsstruktur og ledelse. Investorerne kan vælge at have en aktiv rolle i driften, eller en passiv rolle som finansielle investorer i virksomheden.
  • Beskatning på individniveau – I modsætning til et aktieselskab, hvor både selskabet og aktionærerne beskattes, bliver kommanditaktieselskabets indkomst beskattet på individniveau for hver enkelt kommanditist.
  • Modregning af underskud – Selskabsdeltagerne kan modregne eventuelle underskud i anden indkomst.
  • Delvis indbetaling af startkapital – Det er muligt at inddele startkapitalen i rater, hvor kravet reduceret til 25 % (indskuddet reduceres til 100.000 kr.).

Hvad er forskellen op et K/S og et A/S?

Selskabstype

Kommanditaktieselskab (K/S)

Aktieselskab (A/S)

Selskabskapital

Indskud på mindst 400.000 kr.

Indskud på mindst 400.000 kr.

Hæftelse

Kommanditister hæfter kun med deres indskud, mens komplementarer er personligt ansvarlige.

Én eller flere ejere, som kun hæfter med deres indskud

Vedtægter

Kan fastsætte særlige vilkår for kommanditisternes indflydelse og/eller hæftelse

Fastsætter ejernes rettigheder og pligter i forhold til selskabet

Ledelse

Komplementarerne udvælger en direktion, som har ansvaret for den daglige ledelse af virksomheden.

Generalforsamlingen udvælger en bestyrelse, som har ansvaret for den overordnede ledelse af virksomheden.

Generalforsamling

Ingen krav til afholdelse af generalforsamling.

Generalforsamlinger er selskabets øverste myndighed og skal afholdes mindst én gang om året.

Årsregnskab

Selskabet skal aflægge årsregnskab, som skal revideres af en eller flere revisorer. Kommanditisterne har krav på at modtage årsrapporten.

Selskabet skal aflægge årsregnskab, som skal revideres af en eller flere revisorer. Ejere har krav på at modtage årsrapporten.

Hvordan stiftes et K/S?

For at stifte et K/S skal man først oprette et  stiftelsesakt, som indeholder vedtægterne for selskabet. Det er også vigtigt at huske på, at der skal indgås en aftale mellem komplementaren og kommanditisterne om ansvarsfordeling og fordeling af overskud og tab i selskabet.

  1. Vedtægterne skal indeholde oplysninger om selskabets navn, formål, kapital, selskabsdeltagerne og den måde, hvorpå selskabet skal ledes.
  2. Herefter skal der indskydes kapital i selskabet. Kommanditisterne skal indskyde deres kapital, mens komplementaren kan vælge at indskyde kapital eller udføre andre ydelser for selskabet.
  3. Når kapitalen er indskudt, skal selskabet tilmeldes hos Erhvervsstyrelsens, så det bliver registreret som et K/S. 

Kommanditaktieselskaber er en relativt sjælden selskabsform i Danmark, da den ofte anses for at være en mere kompleks og forvirrende selskabsform end andre selskabsformer. Det kan derfor være en god idé at søge juridisk rådgivning, når man ønsker at etablere et K/S.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.