Modregning

Modregning er en juridisk mekanisme, hvor to parter med gensidige fordringer eller krav kan udligne eller reducere hinandens økonomiske forpligtelser over for hinanden. Det indebærer, at et krav fra den ene part modregnes eller trækkes fra mod et tilsvarende krav fra den anden part.

Hvad er modregning?

Modregning er en proces, hvor en kreditor eller debitor afregner gæld med hinanden. Det betyder, at hvis en person skylder penge til en anden, og denne anden person også skylder penge til den første person, kan de modregne deres gældsforpligtelser og dermed reducere den samlede gæld.

Eksempel: I en situation med modregning, kan en part gøre gældende, at de har en eksisterende fordring mod den anden part, som kan anvendes til at reducere det beløb, der skal betales til den anden part. Begge parter skal have gyldige og anerkendte krav mod hinanden, og kravene skal være af samme art eller karakter.

Hvornår anvendes modregning?

Modregning kan anvendes i forskellige typer juridiske relationer, såsom kontraktforhold eller skyldner-kreditorforhold. Det kan være en måde at forenkle betalingsprocessen og mindske behovet for at foretage separate betalinger for hver enkelt fordring.

Frivillig og tvangsfuld modregning

Modregning kan ske både frivilligt og tvangsfuldt. Frivillig modregning sker, når parterne selv aftaler at modregne deres gæld, mens tvangsfuld modregning kan ske, hvis en domstol giver tilladelse til det. Det er vigtigt at bemærke, at modregning kun kan ske inden for samme retsforhold.

Lovgivning om modregning

Det er vigtigt at bemærke, at modregning skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og eventuelle kontraktmæssige vilkår mellem parterne. Retten til modregning kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder i sagen. I Danmark er reglerne om modregning blandt andet beskrevet i Retsplejeloven og Konkursloven.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.