Kreditor

En kreditor er en person, virksomhed eller institution, der har et økonomisk krav mod en anden person, virksomhed eller institution, der kaldes en debitor. En kreditor er en modtager af gæld eller penge, som skyldneren er forpligtet til at betale tilbage i henhold til en aftale eller økonomisk forpligtelse.

Kreditor

Hvad er en kreditor?

En kreditor er en person eller en virksomhed, som har tilgodehavende fra en debitor. Sagt på en anden måde, er en kreditor en person eller virksomhed, der har penge eller andre ydelser til gode fra en person eller en virksomhed.

Eksempel: Lone skal købe en bil til en pris på 600.000 kr. Lone har ikke råd til at betale hele beløbet på én gang, så hun aftaler med bilforhandleren om at finansiere købet gennem en bank. I denne situation vil banken være kreditor, da de yder lån til Lone for at købe bilen.

Hvilke typer kreditorer findes der?

Der er forskellige typer af kreditorer, herunder

  • Finansielle kreditorer såsom banker, kreditinstitutter og realkreditinstitutter.
  • Leverandørkreditorer, som er virksomheder, der har leveret varer eller tjenester til en anden virksomhed, men endnu ikke har modtaget betaling.
  • Offentlige kreditorer såsom skattevæsenet og kommunerne, som kræver betaling af skatter og afgifter.

Det er vigtigt at have en klar forståelse af, hvilke typer kreditorer der er involveret i en given situation, da det kan påvirke erstatningsbetingelserne og løsningerne på en eventuel tvist.

Konsekvenserne ved mislighold af en kreditor?

Kreditorer har normalt ret til at forfølge juridiske foranstaltninger for at inddrive gælden, hvis debitor misligholder kreditaftalen og ikke opfylder sine forpligtelser. Dette kan omfatte at indgive søgsmål, søge pant i ejendom eller indgå forlig med debitor om betaling af gælden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.