Debitor

En debitor er en person eller en virksomhed, der skylder penge til en anden person eller virksomhed, også kendt som kreditor. Debitor er den, der har lånt penge eller modtaget en vare eller en tjeneste på kredit, og har derfor forpligtet sig til at betale tilbage til kreditor.

Debitor

Debitor kan også være den, der har indgået en kontrakt om at betale en sum penge til en anden part på et senere tidspunkt, f.eks. i form af en løn eller en forsikring.