Kredit

Kredit refererer til den negative side af både en balancekonto og en resultatkonto inden for rammerne af det dobbelte bogholderi. Når der opstår en kreditpost på en konto, betyder det, at der er blevet trukket midler ud af denne konto, hvilket kan indikere midlertidig adgang til økonomiske ressourcer.

Hvad er kredit?

Kredit angiver en kontobevægelse, hvor penge går ud af kontoen. Når en person eller virksomhed modtager en kredit, oprettes der normalt en konto kaldet en resultat- eller balancekonto for at registrere transaktionen. På denne konto registreres både debiteringer og krediteringer i forbindelse med kreditten.

Hvad er debet?

Det modsatte af kredit er debet. Mens kredit indebærer at give nogen mulighed for at bruge midler, indebærer debet at tage midler fra en konto eller reducere et aktiv. Når der foretages et køb med debet, trækkes beløbet øjeblikkeligt fra kontoen, i modsætning til kreditkøb, hvor betalingen udskydes.

Former for kredit

Der er forskellige former for kredit, som kan bruges af privatpersoner og virksomheder til at opnå midlertidig adgang til økonomiske ressourcer. Nogle af de mest almindelige former inkluderer:

  • Kassekredit, som er en form for kredit, hvor en person eller virksomhed får adgang til midler fra en konto, normalt en bankkonto. Kassekreditten kan bruges til at dække midlertidige likviditetsbehov og skal tilbagebetales inden for en aftalt periode. Der kan være renter og gebyrer forbundet med kassekreditten.
  • Kreditkort er et betalingsmiddel, der giver ejeren adgang til midlertidig kredit. Med et kreditkort kan man købe varer og tjenester og betale for dem senere. Kreditkortudstederen sender månedlige fakturaer, der skal betales tilbage. Der kan være renter og gebyrer forbundet med kreditkortet.
  • Forbrugslån, som er en form for kredit, der gives til enkeltpersoner til at finansiere deres personlige forbrug. Det kan bruges til køb af varer eller tjenester, ferier, uddannelse osv. Normalt har forbrugslån en fast rente og tilbagebetalingsperiode.

Debet og kredit på balance og resultatopgørelse

Debet og kredit repræsenterer hver deres side af både balancen og resultatopgørelsen i det dobbelte bogholderi. Målet er at opnå en præcis bogføring af alle økonomiske transaktioner i en virksomhed. For hver kreditpost er der en tilsvarende debetpost et andet sted i regnskabet.

Dette er afgørende for at opretholde en regnskabsmæssig balance.

På balancen er debetsiden normalt forbundet med aktiver, som inkluderer det, virksomheden ejer eller har til gode, mens kreditsiden indeholder passiver og ejernes kapital, hvilket afspejler, hvordan virksomheden finansierer sine aktiver.

På resultatopgørelsen bruges debet og kredit til at spore indtægter og omkostninger. Indtægter bogføres normalt med kredit, da de øger virksomhedens overskud, mens omkostninger bogføres med debet og reducerer overskuddet.

Eksempel på debet og kredit:

En virksomhed køber en ny produktionsmaskine til 100.000 kr., som bliver betalt fra kassen. Her er hvordan dette transaktionen ville blive bogført:

  • Kassen (Aktivkonto): Dette er, hvor pengene kommer fra for at betale for produktionsmaskinen. Da pengene trækkes ud af kassen, skal det registreres som en kreditpost i kassen. Dette indebærer, at værdien af kassen falder med 100.000 kr.
  • Materialer (Aktivkonto): Dette er, hvor værdien af den nyindkøbte produktionsmaskine skal registreres. Da det er en aktiveret, skal det registreres som en debetpost under materialer. Dette indebærer, at værdien af materialer stiger med 100.000 kr.

Dette eksempel viser, hvordan en transaktion involverer både en debet og en kredit for at holde regnskabet i balance. Pengene forlader kassen (kredit) og tilføjer værdi til materialer (debet).

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.