Bogføring

Bogføring er en betegnelse for, at man systematisk registrerer alle sine transaktioner. Det gælder både for indtægter og udgifter. Det er altså et regnskab for, hvad man har købt og solgt. Det foregår ved, at man registrerer alle transaktioner med bilag, som bliver systematiseret med numre.  Det kunne f.eks. være kvitteringer. På den måde kan man gøre rede for virksomhedens økonomi. 

Man bogfører i dag gennem bogføringsprogrammer, hvor man typisk kan scanne bilagene, som kommer direkte ind i virksomhedens regnskab. Førhen registrerede virksomhedsejerne regnskabet i en fysisk bog. Det er i stedet blevet digitaliseret.

Hvorfor skal man lave bogføring?

Der er flere forskellige grunde til, at man skal bogføre. For det første er det en god måde at organisere virksomhedens økonomi på. Det gør, at man hurtigere kan skabe en overblik over ens gæld, tilgodehavender og virksomhedens værdi. For det andet kan myndighederne i op til 5 år kræve, at man kan dokumentere en bestemt transaktion. For at kunne dokumentere det, skal man have gemt sine bilag og bogført dem korrekt.

Hvad skal bogføres?

Man skal bogføre alle sine transaktioner. Det gør man ved at gemme bilagene, f.eks. kvitteringerne. Det gælder både for køb og salg. Det, man skal bogføre, kunne blandt andet være:

  • Virksomheden har købt på kredit
  • En kunde betaler en regningkredit
  • Når man køber frokost eller kolde drikkevarer til medarbejderne

Hvad er dobbelt bogføring?

Bogføring gælder både for ens indtægter og udgifter. Det vil sige, at når man bogfører virksomhedens transaktioner, sker det både i debet (omkostninger) og kredit (indtægter). Der kommer en modpost for hver ny post, man indfører i regnskabet. Formålet er, at der bliver opretholdt en balance i regnskabet.   

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.