Bilag

Et bilag er et bevis på en bestemt handel eller transaktion. Bilagene bliver blandt andet anvendt til bogføring i et selskab. De anvendes både i forbindelse med køb og salg. De kan indeholde mange forskellige oplysninger, men fælles for alle bilag er, at de er skriftlige.

Er der krav til et bilags indhold?

Der er regler for, hvad et bilag skal indeholde af oplysninger. Udover de krævede oplysninger er det vigtigt, at bilaget er udarbejdet skriftligt. Det, som bilaget skal oplyse om, er blandt andet:

  • Fakturanummer
  • Datoen for fakturaen
  • Sælgers CVR-nummer og øvrige oplysninger
  • Navn og adresse på kunden
  • Den gældende momssats
  • Momsbeløbet

Eksempel på bilag

Et bilag er vigtigt for, at virksomheder kan bogføre alle sine transaktioner. Det gælder både for indtægter og udgifter i virksomheden. Det betyder, at alle transaktioner skal bevises med et bilag. Bilag kan derfor komme i mange forskellige former, men det kan f.eks. være:

  • Momsopgørelse: Bilaget vil indeholde en opgørelse over den moms, som bliver opkrævet af SKAT
  • Primo saldo: Bilaget vil indeholde posteringer fra det regnskabsår, der er afsluttet
  • Kreditnota: Bilaget indeholder blandt andet det beløb, som skal betales tilbage, hvis en ordre er blevet annulleret

Bilag skal gemmes i 5 år

Det er et krav, at bilag bliver gemt i fem år. Det skyldes, at myndighederne til enhver tid kan kræve, at man dokumenterer en bestemt transaktion. Man bærer selv ansvaret for, at bilagene bliver opbevaret og kan genfindes flere år efter. I 2022 blev det indført, at bilag fremover skal opbevares digitalt hos en tredjepart.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.