Moms

Merværdiafgift, også kendt som moms, er en form for forbrugsskat, der pålægges varer og tjenester ved hvert trin af produktions- og distributionsprocessen. Moms indgår normalt i prisen på varer og tjenester, som forbrugeren køber. Virksomheder er ansvarlige for at opgive og indbetale momsen til skattemyndighederne.

Hvad er moms?

Moms, også kendt som merværdiafgift (MVA) på dansk, er en skat eller afgift, der pålægges varer og tjenesteydelser i Danmark. Momsen er den afgift, som virksomheder skal betale til staten for hver vare eller tjenesteydelse, de sælger. Der skelnes mellem to former for moms, herunder:

 • Salgsmoms – Den afgift, som virksomheder tilføjer prisen på de varer eller tjenesteydelser, de sælger.
 • Købsmoms – Den afgift, som forbrugere og virksomheder betaler, når de køber varer eller tjenesteydelser.

Når du er momsregistreret, kan du som erhvervsdrivende virksomhed ofte trække købsmomsen fra for at modregne den moms, de har betalt ved køb.

Momspligt

Momspligt gælder for næsten alle virksomheder og selvstændige i Danmark. Disse skal registrere sig for moms, indkræve og afregne moms til staten. Afgiften, som opkræves af disse virksomheder og erhvervsdrivende, bruges af staten til at finansiere vigtige offentlige udgifter, såsom sundhedsvæsenet, infrastrukturen og uddannelsessystemet.

Skal din virksomhed betale moms?

Din virksomhed skal som udgangspunkt betale moms, hvis følgende kriterier gør sig gældende:

 • Du eller din virksomhed omsætter for mere end 50.000 kr. om året i en periode på 12 måneder.
 • Du eller din virksomhed sælger momspligtige varer eller ydelser.

Det er værd at bemærke, at enhver virksomhed frivilligt kan vælge at blive momsregistreret, selvom de ikke opfylder ovenstående betingelser.

Hvordan beregner jeg moms?

Momsen beregnes som en procentdel af salgsprisen på varen eller tjenesteydelsen og tilføjes som en ekstra omkostning for forbrugeren. Momsprocenten varierer afhængigt af, hvilke varer eller tjenesteydelser, der er tale om og ligger på henholdsvis 6 %, 12 % og 25 %.

Eksempel: Lise køber en bærbar computer til 10.000 kr. inklusiv moms hos en forhandler. I dette tilfælde er momssatsen 25 %.

Beregning af moms: 10.000 kr. x 25 / 100 = 2.500 kr.

Lise har altså betalt 2.500 kr. i købsmoms til staten.

Momsregnskab

Hvis din virksomhed er momsregistreret, er du forpligtet til at udarbejde et momsregnskab. Momsregnskabet udgør en væsentlig del af bogholderi i enhver virksomhed. Det indebærer styring og registrering af både købsmoms og salgsmoms for at afgøre, om virksomheden skylder penge til SKAT eller har ret til refusion.

Hvad skal et momsregnskab indeholde?

En central del af momsregnskabet er registreringen af både købsmoms (momsen, der er blevet betalt ved indkøb) og salgsmoms (momsen, der er blevet indkrævet ved salg). Dette omfatter også præcise oplysninger om hver transaktion, herunder den relevante momssats for hver vare eller tjenesteydelse.

Mange virksomheder vælger at anvende regnskabsprogrammer for at forenkle momsregnskabet.

Momssatser i Danmark

De fleste varer og tjenesteydelser i Danmark er pålagt standardmomsen på 25 %. Der er også reducerede momssatser på 6 % og 12 %, der gælder for specifikke varer som fødevarer og kulturarrangementer. Endelig er der enkelte undtagelser for varer og ydelser, der er fuldstændigt fritaget for momsafgift.

Momsfrie varer og ydelser er blandt andet:

 • Uddannelse og undervisning – Undervisningsydelser, der leveres af uddannelsesinstitutioner, er momsfrie.
 • Konsultation og lægebehandling – Sundhedsydelser, såsom lægekonsultationer og behandlinger, er momsfrie.
 • Enkelte former for kunstnerisk virksomhed – Nogle former for kunstneriske tjenesteydelser kan være momsfrie, afhængigt af specifikke regler.
 • Kulturelle aktiviteter og velgørende arrangementer – Visse kulturelle og velgørende begivenheder kan være momsfrie.
 • Banktjenester og forsikringer – Banktjenester og forsikringer er generelt momsfrie.
 • Handel med udlandet – Handel med lande uden for EU kan være momsfri, forudsat at visse betingelser er opfyldt.
 • Flyrejser og andre transporttjenester til udlandet – Internationale flyrejser og transporttjenester til udlandet kan være momsfrie.
 • Taxa og togrejser – Personbefordringstjenester, såsom taxa og togrejser, kan være momsfrie.
 • Begravelser – Begravelser og bisættelser er momsfrie.

Bemærk: I de fleste tilfælde hvor en varer eller ydelse er momsfri i stedet skal betales lønsumsafgift.

I tilfælde af, at du ikke skal betale momsafgift, kan der dog være krav om, at du skal betale lønsumsafgift.

Lønsumsafgift ved momsfritagelse

Selvom din virksomhed er fritaget for moms, betyder det ikke nødvendigvis, at den er undtaget fra skatteforpligtelser. Når du leverer momsfrie ydelser, skal du som regel betale lønsumsafgift. Denne afgift varierer afhængigt af din branche, og nedenstående satser giver dig et indblik i de forskellige niveauer:

Lønsumsafgiften for:

 • Finansielle virksomheder – Normalt udgør denne afgift omkring 9 % af lønsummen.
 • Fonde og foreninger – Her ligger afgiften typisk på omkring 5 % af lønsummen.
 • Andre organisationer – For organisationer i andre sektorer ligger lønsumsafgiften normalt på omkring 3 % af lønsummen.

Du kan få yderligere information om beregningen af lønsumsafgiften her.

Brugtmoms – Moms på brugte varer

Brugte varer følger ikke de almindelige momsregler; i stedet gælder reglerne om brugtmoms. Brugtmomsordningen gælder for varer, hvor moms allerede er blevet betalt én gang. Når du sælger en brugt vare, skal du kun betale moms af den fortjeneste, du opnår ved salget.

Eksempel: Du har købt en bil til 100.000 kr. sælger den videre til 110.000 kr. I dette tilfælde skal du kun betale moms af den fortjeneste, du har opnået ved salget. Hvis du solgte bilen uden at opnå en fortjeneste, ville der ikke være nogen momspligt.

Sådan indberetter du moms

For at indberette moms til Skattestyrelsen skal du benytte selvbetjeningsportalen TastSelv Erhverv. Indberetningsproceduren varierer afhængigt af din virksomheds omsætning og antallet af år, du har været i drift. De gældende afregningsperioder er som følger:

 • Halvårlig indberetning – Virksomheder med en årlig omsætning under 5 millioner kroner skal momsindberette hvert halve år.
 • Kvartalsvis indberetning – Virksomheder med en omsætning mellem 5 og 50 millioner kroner skal momsindberette hvert kvartal.
 • Månedlig indberetning – Virksomheder med en omsætning over 50 millioner kroner skal indberette månedlig.

Bemærk, at der gælder en særlig regel for nystartede virksomheder. Nystartede virksomheder skal nemlig indberette moms hvert kvartal i mindst 1 ½ år, hvorefter Skattestyrelsen tager stilling til, om afregningsperioden skal ændres.

Nulmoms

Selvom din virksomhed ikke har haft momspligtig aktivitet i en given periode, er det stadig nødvendigt at foretage en nulindberetning, hvor du angiver 0 kroner. Dette gøres ved at angive, at der hverken har været købs- eller salgsmoms i den pågældende periode.

Undlader du at foretage nulindberetning, vil SKAT foretage en midlertidig fastsættelse og pålægge dig en afgift på 800 kroner.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.