Afgift

Afgift er et beløb, der skal betales til staten eller andre myndigheder for at få lov til at gøre noget specifikt, fx at importere varer, eje eller drive en virksomhed, eller at køre en bil. Der findes mange forskellige afgifter, men herunder kan du læse definitionen på to former for afgifter.

Afgift

Arveafgift

Arveafgift er en afgift, der skal betales, når en person dør og efterlader en formue til sine arvinger. Arveafgift er en form for skat, der betales på den formue, der overdrages til arvingerne. Afgiften kan være en fastsat procentdel af formuen, eller en skattesats, der øges med formuens størrelse.

Læs mere om arveafgift her.

Afgift for virksomheder

Afgift for virksomheder er afgifter, der skal betales af virksomheder for at få lov til at drive deres virksomhed. Det kan fx være afgifter for at opkræve moms, afgifter for at drive en bestemt type virksomhed, eller afgifter for at udlede forurenende stoffer.

Læs mere om afgift for virksomheder her.

Læs mere om lønsumsafgift her.

Læs mere om momsregler her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.