Momsregnskab

Et momsregnskab er en detaljeret oversigt over en virksomheds samlede køb og salg af momspligtige varer og ydelser i løbet af en momsperiode. Skattestyrelsen stiller krav til momsregistrerede virksomheder om momsafregning og indberetning ved udgangen af en given momsperiode.

Hvad er et momsregnskab?

Et momsregnskab er en opgørelse over, hvor meget moms en virksomhed har indbetalt og hvor meget moms den har beregnet på salg af varer og ydelser i løbet af en momsperiode. Momsregnskabet skal indberettes til SKAT i periodiske intervaller afhængigt af virksomhedens omsætning.

Formål

Formålet med et momsregnskab er at fastslå, om virksomheden skylder penge til Skattestyrelsen eller omvendt, om den har et momsbeløb til gode. Dette inkluderer både købsmoms (moms betalt på indkøb) og salgsmoms (moms opkrævet ved salg).

Hvem skal udarbejde et momsregnskab?

Momspligtige virksomheder er forpligtet til at udarbejde et momsregnskab.

Som hovedregel er virksomheder momspligtige, når de er involveret i køb og salg af varer og ydelser, eller når virksomhedens årlige omsætning overstiger 50.000 kr. Disse virksomheder er pålagt at blive momsregistreret hos Erhvervsstyrelsen og har et officielt CVR-nummer.

Der findes dog visse undtagelser fra denne regel. Enkelte brancher, herunder dem inden for sundheds-, uddannelses- og banksektorerne, kan under visse omstændigheder være fritaget fra kravet om udarbejdelse af et momsregnskab.

Du kan læse mere om momsfritagelse her.

Hvad skal et momsregnskab indeholde?

Et momsregnskab udgør en integreret del af virksomhedens økonomiske regnskab og skal indeholde flere punkter.

For det første skal momsregnskabet kunne opdeles i passende momsperioder, såsom månedlige, kvartalsvise eller halvårlige momsafregninger, afhængigt af virksomhedens omsætning. Momsregnskabet skal også muliggøre en nøjagtig kontrol af momsens korrekthed.

Dette indebærer opdeling af moms i:

  • Købsmoms (indgående moms) – Dette er den moms, som virksomheden kan trække fra ved køb af varer og ydelser.
  • Salgsmoms (udgående moms) – Dette er den moms, som virksomheden skal betale af sine salg.

De enkelte konti skal også indeholde eventuelle bilag, der specifikt angiver, hvilke varer og ydelser, der er købt ind og solgt. Det kan være hensigtsmæssigt at anvende et bogførings- eller regnskabsprogram til dette, da det automatisk kan udregne momsen ved blot at uploade fakturaer og bilag i det pågældende program.

Frister for indberetning af moms

Frister for indberetning af moms varierer afhængigt af virksomhedens årlige omsætning. Nedenfor finder du de gældende tidsfrister for indberetning af momsregnskabet:

  • Halvårlig – Virksomheder med en årlig omsætning, der ligger mellem 0-5 millioner kroner skal indberette moms hvert halve år. Nystartede virksomheder skal dog undtagelsesvis rapportere kvartalsvis i mindst 1,5 år, før de kan skifte til halvårlig indberetning.
  • Kvartalsvis – Virksomheder med en årlig omsætning, der ligger mellem 5-50 millioner kroner skal indberette moms hvert kvartal. Dette gælder også for nystartede virksomheder.
  • Månedlig – Virksomheder med en årlig omsætning, der ligger over 50 millioner kroner skal indberette moms hver måned. Dette gælder også for EU-salg uden moms.

For yderligere information om momsindberetning – klik her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.