Momsafregning

Momsafregning er en opgørelse over den afregning du udarbejder i forbindelse med køb og salg af momspligtige varer. Det er differencen mellem indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms) i virksomhedens regnskab, der afgør om virksomheden skylder eller har penge til gode hos SKAT.

Hvad er momsafregning?

Momsafregning er grundlæggende forskellen mellem den moms, en virksomhed betaler på indkøb (indgående moms) og den moms, den opkræver fra sine kunder på salg (udgående moms).

Her er et overblik:

  • Indgående moms (købsmoms) – Dette er moms, som virksomheden betaler på varer og tjenesteydelser, den køber som en del af sin drift.
  • Udgående moms (salgsmoms) – Dette er moms, som virksomheden opkræver fra sine kunder, når den sælger varer eller tjenesteydelser.

Hvis den indgående moms er højere end den udgående moms, har virksomheden moms til gode, og Skattestyrelsen skylder virksomheden penge. Hvis den udgående moms er højere end den indgående moms, skal virksomheden betale differencen til SKAT.

Hvem skal momsafregne?

Alle virksomheder, der er momsregistrerede, skal udføre momsafregning. En virksomhed er forpligtet til at lade sig momsregistrere, når dens omsætning for momspligtige varer og tjenesteydelser overstiger 50.000 kr. i løbet af en 12-måneders periode. Ligger omsætningen under 50.000 kr. årligt, er det valgfrit at lade sig momsregistrere.

Hvornår skal du momsafregne?

Der er forskellige regler for, hvornår en virksomhed skal momsafregne. Det afhænger nemlig af din virksomheds størrelse og omsætning. Skattestyrelsen har fastlagt fristerne for momsafregning ud fra omsætningsgrænser og er følgende:

  • Månedlig momsafregning – Hvis virksomhedens momspligtige omsætning er over 50.000 kr. om året.
  • Kvartalsvis momsafregning – Hvis virksomhedens momspligtige omsætning ligger mellem 5 og 50 millioner kr. om året. Er din virksomhed nystartet, gælder desuden at du skal momsafregne hvert kvartal i mindst 1 ½ år.
  • Halvårlig momsafregning – Hvis virksomhedens momspligtige omsætning ligger under 5 millioner kr. om året.

Hvordan skal du momsafregne?

For at momsafregne skal du først have et momsregnskab på plads, der opsummerer indtægter og udgifter på varer eller tjenesteydelser med moms. Dette regnskab skal du derefter indberette til SKAT, hvor du registrerer både indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms) for rapporteringsperioden.

Herefter vil SKAT beregne, om du skal betale moms eller har penge til gode.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.