Momsfritagelse

Momsfritagelse refererer til en situation, hvor en person eller virksomhed ikke er forpligtet til at betale moms (merværdiafgift) på de varer eller tjenester, de leverer i Danmark. Normalt er momssatsen 25 %, men visse varer og tjenester er fritaget for moms eller underlagt en lavere momssats.

Hvad er momsfritagelse?

Momsfritagelse er en betegnelse, der bruges inden for skatteretten i Danmark. Når noget er momsfritaget, betyder det, at der ikke pålægges moms på det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste. I stedet for momsafgift, skal virksomheder dog oftest betale lønsumsafgift.

Hvad er moms?

Moms er en form for afgift, der bliver indsamlet af virksomhederne på vegne af staten. Virksomheder, der er momspligtige, skal registreres i det danske momsregister og indberette moms til Skattestyrelsen. Momsfritagelse kan opnås af to årsager, herunder;

 • På grund af varens eller tjenestens art.
 • Baseret på virksomhedens omsætning.

Sådan fungerer det

Formålet med momsfritagelse varierer, men det kan bruges som en måde at støtte bestemte sektorer eller aktiviteter på eller reducere omkostningerne for forbrugerne inden for visse områder. Det betyder dog ikke, at virksomheder eller personer er fritaget fra at betale moms generelt.

Momsregistrering

En virksomhed skal momsregistreres, når dens omsætning overstiger 50.000 kr. i en periode på 12 måneder. Momspligtige virksomheder opkræver moms fra deres kunder og indberetter moms til Skattestyrelsen.

Hvilke varer og tjenesteydelser er momsfritaget?

Der findes forskellige regler og undtagelser for moms i Danmark.

Herunder er eksempler på momsfrie varer og tjenesteydelser:

 • Undervisning – Momsfritagelse gælder for undervisning på skoler og universiteter.
 • Sundhedsbehandlingmoms er ikke pålagt hospital- og lægebehandling.
 • Ejendomssalg – Fast ejendom er momsfri, bortset fra byggegrunde og nye bygninger.
 • Udlejning af sommerhus – Udlejning af sommerhuse er også momsfri.
 • Social forsorg og bistand – Dette omfatter kurser, sociale tjenester og rådgivning.
 • Kunstnerisk virksomhed – Kunstnere, forfattere og komponister er fritaget for moms på det honorar, de tjener for deres arbejde.
 • Velgørende aktiviteter – Arrangementer, såsom loppemarkeder, koncerter og donationer, der udelukkende bruges til velgørende formål, er også momsfrie.
 • Finans – Momsfritagelse kan gælde for visse finansielle tjenester som lån og investeringstjenester.
 • Forsikring – Forsikringspræmier kan også være momsfrie, som f.eks. betalingen af forsikringspræmier.

Du kan læse mere om momsfritagne aktiviteter på Skattestyrelsens hjemmeside her.

Hvad er lønsumsafgift?

Lønsumsafgift er en afgift, der pålægges virksomheder baseret på deres samlede lønudgifter. Lønsumsafgiften beregnes ud fra virksomhedens lønsum, som er den samlede sum af lønudgifter til medarbejdere. Afgiften beregnes som en procentdel af lønsummen og betales kvartalsvis.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.