Momsindberetning

Momsindberetning er processen med at rapportere og indberette oplysninger om moms (salgsmoms og købsmoms) til Skattestyrelsen. Det er en afgift, der pålægges alle virksomheder i Danmark, der køber og sælger momspligtige varer eller ydelser. Virksomheder skal indberette moms for hver momsperiode.

Hvad er momsindberetning?

Momsindberetning er registrering og indberetning af en virksomheds samlede købsmoms og salgsmoms i en momsperiode. Momsindberetning foregår normalt i faste momsperioder, f.eks. månedligt, kvartalsvis eller årligt, afhængigt af virksomhedens størrelse og aktiviteter.

Selv hvis en virksomhed ikke har haft køb eller salg i indberetningsperioden, skal den stadig indberette 0 kr. (nulindberetning).

Hvem skal momsindberette?

Som hovedregel er virksomheder, der driver erhvervsvirksomhed og sælger varer eller tjenester momspligtige og derfor momsindberette til Skattestyrelsen. Dette gælder både enkeltmandsvirksomheder, selskaber, foreninger og offentlige institutioner. Når dette er sagt, er der alligevel undtagelser, nogle virksomheder er momsfritaget. Dette gælder:

 • Finansielle virksomheder – Banker og låneinstitutter er eksempler på finansielle virksomheder, der er fritaget for moms. Dette skyldes, at deres tjenester ofte ikke er momspligtige.
 • Sundhedsfaglige virksomheder – Læger, psykologer og andre sundhedsprofessionelle er også momsfritaget for de sundhedsydelser, de leverer.
 • Undervisningsvirksomhed – Virksomheder, der tilbyder undervisning og uddannelsesprogrammer, kan også være fritaget for moms.
 • Mindre virksomheder – Virksomheder, der har en årlig omsætning på mindre end 50.000 kroner. Hvis deres årlige omsætning ikke overstiger dette beløb, er de fritaget for momsindberetning.

Momsperioder – Hvornår skal moms indberettes?

Momsindberetningens hyppighed varierer afhængigt af virksomhedens omsætning.

Her er en oversigt over momsperioderne:

 • Hvert halvår
  • oVirksomheder med en årlig omsætning på 0-5 mio. kroner indberetter moms halvårligt.
  • oNystartede virksomheder indberetter kvartalsvis i mindst 1,5 år, før de kan skifte til halvårlig indberetning.
  • oDer er cirka 3 måneders tid til indberetning og betaling efter afregningsperiodens afslutning.
 • Hvert kvartal
  • oVirksomheder med en årlig omsætning på 5-50 mio. kroner indberetter moms kvartalsvist.
  • oDette gælder også for nystartede virksomheder.
  • oDer er cirka 1,5 måned til indberetning og betaling efter afregningsperiodens afslutning.
 • Hver måned
  • Virksomheder med en årlig omsætning på over 50 mio. kroner indberetter moms hver måned.
  • EU-salg uden moms skal også indberettes månedligt.
  • Der er cirka 1 måneds tid til indberetning og betaling efter afregningsperiodens afslutning.

Momsangivelse på SKAT.dk – Sådan gør du

Momsindberetning udføres nemt på SKAT.dk. Følg blot disse trin for at indberette moms korrekt:

 1. Gå til Skattestyrelsens selvbetjeningsløsning TastSelv Erhverv – log på med din virksomheds digitale signatur MitID.
 2. Åbn 'moms'-siden, hvor du kan indtaste alle de nødvendige oplysninger, der kræves for momsindberetning. Sørg for at være præcis og omhyggelig med de data, du indtaster.

Vær opmærksom på indberetningsfrister og følg disse trin regelmæssigt for at opretholde en sund økonomisk praksis for din virksomhed.

For sen indberetning – Hvad så?

Hvis momsindberetningen ikke indsendes rettidigt, kan det resultere i et gebyr på 800 kr. Dette gebyr pålægges af SKAT som kompensation for selv at vurdere den manglende momsindberetning.

For yderligere information om momsindberetningskrav og tidsfrister, kan du besøge Skattestyrelsens hjemmeside her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.