Brugtmoms

Brugtmoms er en type moms, man bliver pålagt, når man videresælger en brugt vare. Det betyder, at man kun skal betale moms af den fortjeneste, man får gennem salget. Man undgår altså at skulle betale den almindelige moms, som ellers ville blive beregnet ud fra varens salgspris. 

Formålet med brugtmoms

Formålet med brugtmoms er at undgå, at man bliver dobbeltbeskattet. Det vil sige, at man ikke skal betale fuld moms af varer flere gange. Den brugte vare har engang været ny, hvor der blev betalt almindelig moms på hele varens salgspris. Forhandleren af brugte varer behøves derfor kun at betale moms af fortjenesten på det pågældende salg.

Betingelser for brugtmoms

Der er flere krav, der skal være opfyldt, før man kan benytte ordningen for brugtmoms. Det betyder, at disse betingelser skal være opfyldt, før man kan betale brugtmoms fremfor almindelig moms:

  • Virksomhed med videresalg: Sælgeren skal være en virksomhed, som indkøber varer for at sælge dem videre. Det vil sige, at indkøbet af varen skal ske for at videresælge den.
  • Ingen momsopkrævning: Som hovedregel må der ikke være opkrævet moms ved virksomhedens køb af den vare, der skal videresælges
  • Brugt vare: Der skal være tale om en brugt vare. I den forbindelse er det afgørende, om varen tidligere har været solgt, hvor der blev betalt moms af den fulde salgspris. Det er altså ikke er relevant, om varen faktisk er blevet brugt. Man kan sagtens sælge en vare som brugt, selvom den aldrig er blevet taget i brug. Det kræver blot, at varen tidligere har været solgt med fuld moms.

To metoder til afregning af brugtmoms

Brugtmoms kan enten afregnes gennem den individuelle metode eller samlemetoden. Metoden afhænger af, om man kun køber én enkelt vare eller flere varer på samme tid.

  • Den individuelle metode: Man køber én enkelt vare med henblik på at videresælge den, f.eks. en bil. I den situation kender man både købs- og salgsprisen.
  • Samlemetoden: Man køber mange ting til én samlet pris, f.eks. et dødsbo. I den situation kender man ikke købsprisen på de individuelle varer.

Satsen for brugtmoms

Sælgeren skal betale 25% i moms. Forskellen fra den almindelige moms er, at sælgeren kun skal betale 25% af fortjenesten. Det vil sige, at brugtmoms bliver beregnet ud fra salgets fortjeneste fremfor salgsprisen. Man skal dog kun betale moms af 80% af fortjenesten, fordi det er momsgrundlaget.

Eksempel på brugtmoms efter den individuelle metode:En brugt bil bliver solgt til 25.000 kr. inkl. Indkøbsprisen var 15.000 kr., og sælgerens fortjeneste er derfor på 10.000 kr. Det betyder, at brugtmoms skal beregnes ud fra fortjenesten på 10.000 kr. Når sælgeren skal beregne brugtmomsen, skal det gøres ud fra momsgrundlaget, som er 80%. Det vil sige, at man kun skal betale moms af 80% af fortjenesten. For at beregne dette, skal sælgeren gange fortjenesten (10.000 kr.) med momsgrundlaget på 80%. Det giver 8.000 kr., som derfor er momsgrundlaget. Brugtmomsen udgør 25% af de 8.000 kr., som giver 2.000 kr. Det betyder, at sælgeren skal betale 2.000 kr. i brugtmoms.

Særlige fakturakrav for salg under brugtmomsordningen

Man skal opfylde nogle særlige krav til fakturaen, hvis man køber brugte varer af privatpersoner eller en ikke-momspligtig virksomhed, og man vil benytte sig af brugtmomsordningen. Det betyder, at man ikke må skrive moms på fakturaen. Man skal i stedet lave et afregningsbilag til den, man køber varen af. I bilaget skal det gøres tydeligt, at varen er købt for at videresælge den under brugtmomsordningen.

Hvordan indberetter man brugtmoms?

Brugtmoms skal indberettes på samme måde som almindelig moms. Det er vigtigt, at brugtmoms bogføres særskilt fra den almindelige moms. Myndighederne kan nemlig udtage en virksomhed til kontrol og kræve, at virksomheden dokumenterer sin brugtmoms og almindelige moms.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.