CVR-nummer

Et CVR-nummer er et unikt identifikationsnummer for virksomheder, som blandt andet bruges af virksomheden til at identificere sig overfor offentlige myndigheder, f.eks. SKAT. Det er et krav, at alle virksomheder i Danmark og Grønland har et CVR-nummer. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden ikke har pligt til at være momsregistreret.

Hvordan får en virksomhed et CVR-nummer?

En virksomhed får automatisk tildelt et CVR-nummer, når virksomheden bliver oprettet hos Erhvervsstyrelsen. Det gælder både for personligt ejede virksomheder og selskaber. Når CVR-nummeret er blevet oprettet, skal virksomheden bestille NemID, oplyse en NemKonto samt tilmelde sig Digital Post.

Er CVR-numre offentligt tilgængelige?

Et CVR-nummer bliver gjort offentligt tilgængeligt. Det gør det i CVR-registret, men virksomheden er også selv forpligtet til at oplyse om CVR-nummeret en række andre steder. Det gælder bl.a. på virksomhedens hjemmeside, på fakturer, m.m. CVR-nummeret er angivet følgende steder:

  • CVR-registret: Det Centrale Virksomhedsregister vil oplyse om CVR-nummeret, virksomhedens selskabsform, ejerne af virksomheden samt startkapital.
  • Virksomhedens hjemmeside: Det skal oplyses på hjemmesiden. Det bliver typisk oplyst sammen med de øvrige kontaktoplysninger, f.eks. telefonnummer.
  • Fakturaer: Det skal fremgå af de fakturaer, som virksomheder sender. Mange virksomheder opretter derfor en skabelon, hvor CVR-nummeret allerede er oplyst sammen med kontaktoplysningerne.
  • Firmabilen: Det skal stå på en firmabil, som er registreret til erhvervskørsel. Det gælder både for CVR-nummeret samt virksomhedens navn.
  • Markedsføringsmateriale: Det er ikke et krav, men det anbefales, at man angiver CVR-nummeret på f.eks. visitkort.

CVR-nummer i udlandet

Det er kun i Danmark, at man betegner identifikationsnummeret CVR-nummer. Det danske CVR-nummer svarer i udlandet til et VAT-nummer. En virksomheds VAT-nummer er ”DK-” efterfulgt af virksomhedens danske CVR-nummer. Det vil sige, at VAT-nummeret er ”DK-xxxxxxxx”.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.