Firmabil

En firmabil, også kendt som fri bil er en bil, der bliver stillet til rådighed for en medarbejder af virksomheden til brug i arbejdsrelaterede opgaver. Firmabiler kan enten være ejet af virksomheden eller leaset af en leasingvirksomhed. Der er kommet nye regler om firmabil fra den 1. juli 2021.

Hvad er en firmabil?

En firmabil er en bil, der ejes eller lejes af en virksomhed og stilles til rådighed for medarbejderne til arbejdsrelaterede formål. Firmabiler bruges ofte af virksomheder som en del af medarbejdergoder eller som en nødvendighed for at udføre arbejdsopgaver, der kræver transport.

Firmabiler er ofte en del af medarbejderens lønpakke og kan være en attraktiv fordel, da de giver mulighed for at have en bil til rådighed til både arbejdsrelaterede og private formål. Der er dog visse regler og retningslinjer, der gælder for beskatning af firmabiler.

Beskatning af firmabiler

Når en medarbejder får stillet en firmabil til rådighed, anses bilen som en skattepligtig løn. Dette betyder, at medarbejderen skal betale skat af bilens værdi. Med virkning fra den 1. juli 2021 er der nye gældende regler, der påvirker, hvordan værdien af fri bil skal beregnes.

De nye regler fastlægger:

  • Procentvis værdi: Værdien af den frie bil vil nu blive udregnet som en vis procentdel af bilens samlede værdi.
  • miljøtillæg: Udover den procentvise værdi tilføjes et miljøtillæg, som påvirker den skattemæssige forpligtelse.
  • Uafhængig af kørsel: Den faktiske kørsel i firmabilen påvirker ikke længere beskatningen. Uanset om bilen anvendes til daglige pendler eller længere ture, vil den skattemæssige byrde forblive den samme.
  • Arbejdsgiverens rolle: Arbejdsgiveren har ansvaret for at foretage korrekte skatteberegninger baseret på de nye regler og trække den nødvendige skat fra medarbejderens løn. Skatteberegningen fremgår af lønsedlen.
  • kørselsfradrag: Muligheden for at opnå kørselsfradrag i forbindelse med en firmabil bortfalder.
  • Særlige regler for grønne biler: Der gælder også særregler for elbiler og hybridbiler med lav CO2-udledning, hvilket kan medføre lavere beskatning.

De nye satser

Periode

Sats for bilens værdi under 300.000 kr.

Sats for bilens værdi over 300.000 kr.

Sats for miljøtillæg (% af periodiske afgift)

Indtil 30. juni 2021

25 %

20 %

150 %

Fra 1. juli 2021

24, 5 %

20, 5 %

250 %

2022

24 %

21 %

350 %

2023

23,5 %

21, 5 %

450 %

2024

23 %

22 %

600 %

2025 og frem

22,5 %

-         

700 %

Tallene er hentet fra Skattestyrelsens hjemmeside her.

Egenbetaling til eget forbrug

Hvis du vælger at betale din arbejdsgiver for privat brug af bilen, trækkes beløbet direkte fra din nettoløn og kan lette din skattebyrde. Udgifter som brændstof, som betales direkte ved tankstationer, ikke giver fradrag. Disse omkostninger påvirker ikke den skattepligtige værdi af firmabilen.

Betaler du skat af fri bil, kan du nyde fleksibiliteten ved at bruge bilen til eget formål uden kilometertæller. Denne frihed lader dig og din husstand drager nytte af firmabilens bekvemmeligheder og muligheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.