Nettoløn

Nettoløn er den faktiske løn, som en medarbejder modtager efter fradrag af forskellige afgifter og skatter. Det er det beløb, der står til rådighed på lønmodtagerens Nemkonto. I denne artikel vil vi uddybe, hvad nettoløn er, hvordan den beregnes, og hvad der adskiller den fra bruttoløn.

Hvad er nettoløn?

Nettoløn er den mængde penge, som rent faktisk bliver udbetalt til medarbejderens lønkonto. Denne løn er tilgængelig for medarbejderen, når alle betalingspligtige skattefradrag og andre fradrag er blevet trukket fra den oprindelige bruttoløn.  

Forskel mellem nettoløn og bruttoløn

Når du modtager din lønseddel, vil du typisk se både bruttolønnen og nettolønnen specificeret.  

  • Bruttolønnen er det beløb, som arbejdsgiveren betaler dig før skat og fradrag fratrækkes. Det er det beløb, du og din arbejdsgiver har aftalt som din grundløn.
  • Nettolønnen er det beløb, som du faktisk modtager på din konto efter skat, afgifter og andre nødvendige fradrag er trukket fra.

Sådan beregnes nettoløn

For at beregne nettolønnen er der flere faktorer, der skal tages i betragtning. Disse inkluderer:

  • Din grundløn – Grundlønnen er den samme som bruttoløn, altså den samlede løn, du er blevet ansat til at få, før der tages hensyn til fradrag.
  • Dit personfradrag – Personfradraget er et fast beløb, som trækkes fra den skattepligtige indkomst for at reducere den samlede skat. Jo højere personfradraget er, desto lavere bliver den skattepligtige indkomst, og som derved mindsker din skatteforpligtelse.
  • Din trækprocent – Trækprocenten afhænger af din skatteklasse og indkomstniveau.
  • ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension) – ATP er en pensionsordning i Danmark, hvor både arbejdsgivere og arbejdstagere bidrager til en pensionsopsparing. Bidraget til ATP trækkes normalt fra bruttolønnen.
  • Pension – Hvis medarbejderen har en privat pensionsordning, kan der også være fradrag for pensionsbidrag fra bruttolønnen.

Så nettolønnen er det beløb, der tilbageføres til medarbejderen efter alle disse fradrag, er blevet trukket fra bruttolønnen. Det er det, medarbejderen faktisk modtager på sin konto som sin disponible indkomst efter skatter, afgifter og pensionsbidrag er blevet fratrukket.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.