Personfradrag

Personfradrag er et begreb inden for skattelovgivningen, der refererer til et beløb, som en person kan fratrække i sin skattepligtige indkomst. Det er en måde at reducere den skattemæssige byrde for en person og dermed øge den disponible indkomst.

Hvad er personfradrag?

Personfradrag er et beløb, som en skatteyder kan trække fra sin skattepligtige indkomst. Det betyder, at man kun skal betale skat af den del af indkomsten, der overstiger personfradraget. Personfradraget er derfor en form for skattelettelse, der reducerer den skat, man skal betale.

Det er vigtigt at bemærke, at et personfradrag kun gælder for personlige indkomster. Dette inkluderer lønindkomst, honorarer, pensionsudbetalinger og lignende. Derimod gælder personfradraget ikke for kapitalindkomster som fx renteindtægter eller aktiegevinster.

Hvem er berettiget til personfradrag?

For at være berettiget til et personfradrag skal man have en vis indkomst og være skattepligtig i Danmark. Det betyder, at man skal betale skat af sin indkomst i Danmark.

Betydning for skatteprocenten

Personfradraget kan have betydning for ens skatteprocent. Hvis man har en højere indkomst end personfradraget, vil man skulle betale skat af den overskydende del af indkomsten. Skatteprocenten beregnes ud fra den skattepligtige indkomst efter fradraget. Jo højere indkomst man har, desto højere vil skatteprocenten typisk være.

Hvordan beregnes personfradrag?

Personfradraget varierer fra år til år og fastsættes af skattemyndighederne. Det afhænger også af, om man er enlig eller gift, og om man har børn. Typisk vil personfradraget være højere for gifte end for enlige, og det kan også være højere, hvis man har børn.

Hvordan registreres personfradrag?

For at få gavn af personfradrag skal man udfylde sin årsopgørelse korrekt og sørge for at angive de relevante oplysninger. Hvis man ikke selv angiver sit personfradrag, vil skattemyndighederne automatisk anvende det generelle personfradrag, der gælder for alle skatteydere.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.