Bruttoløn

En bruttoløn er en betegnelse for ens grundløn. Det vil sige, at det er den løn, som arbejdsgiveren skal udbetale. Det er dog ikke den løn, man selv får udbetalt. Der skal nemlig trækkes skat, pension, AM-bidrag m.m. fra bruttolønnen, før man modtager den endelige løn. 

Det er en forudsætning for at få en bruttoløn, at man får lønnen udbetalt af arbejdsgiveren. Man har ikke en bruttoløn, hvis man er på offentlige ydelser. I den situation har man i stedet en bruttoindkomst

Beregning af bruttoløn pr. måned

Som fuldtidsansat har man enten en fast månedsløn eller en fast timeløn. Hvis man har en fast timeløn, skal man gange timelønnen med det antal timer, man har været på arbejde for at finde bruttolønnen per måned.

Eksempel:Læreren Trine er timelønnet til 300 kr. i timen og arbejder 37 timen om måneden. For at beregne Trines bruttoløn om måneden, skal Trine først finde frem til, hvad hun tjener om ugen. Det gør hun ved at gange sin timeløn (300 kr.) med antal ugentlige arbejdstimer (37). Det vil sige, at hun tjener 11.100 kr. om ugen. Trine skal derefter gange med det antal uger, hun har arbejdet den pågældende måned. Trine har arbejdet 4 uger den måned, og derfor skal hun gange 11.100 kr. med 4. Det giver 44.400 kr. Det vil sige, at Trines bruttoløn den måned er på 44.400 kr. Nu skal der så fratrækkes skat, AM-bidrag og lignende, før Trine får udbetalt sin endelige løn.

Forskellen på bruttoløn eller nettoløn

Bruttoløn er den løn, som arbejdsgiveren udbetaler, før der bliver fratrukket skat og lignende. Nettolønnen er i stedet den løn, som i sidste ende bliver indsat på medarbejderens konto, når skat, bidrag m.m. er fratrukket. Det vil sige, at bruttolønnen bliver til nettoløn.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.