Bruttoindkomst

Bruttoindkomst er et udtryk for en samlet indkomst, inden man fratrækker skat, ATP, AM-bidrag og lignende. Det vil sige, at det er den indkomst, man har hver måned, inden den udbetales. Det kan både være løn fra ens arbejdsgiver, SU, dagpenge eller andre former for offentlige ydelser.

Beregning af bruttoindkomst

En bruttoindkomst er det, man tjener eller får fra det offentlige hver måned, før bl.a. skat trækkes fra. Hvis man vil beregne, hvad ens bruttoindkomst er på årsbasis, skal man gange det månedlige beløb med 12, som er antallet af måneder på et år. Hvis man har indkomst fra flere forskellige kilder, skal begge beløb medregnes. Det kunne f.eks. være, hvis man både får SU og løn.  

Eksempel:En studerende får 6.589 kr. pr. måned før skat. Den studerende arbejder ved siden af studiet og tjener 10.000 kr. om måneden før skat. Det vil sige, at dens studerendes månedlige bruttoindkomst er på 16.589 kr. før skat. For at udregne lønnen på årsbasis, skal man gange den månedlige bruttoindkomst (16.589 kr.) med antal måneder på et år (12). Det giver 199.068 kr. Det vil sige, at den studerendes bruttoindkomst på årsbasis er på 199.068 kr.

Forskel på bruttoindkomst og bruttoløn

Der er forskel på bruttoindkomst og bruttoløn. Bruttoindkomst kan være alle former for indkomst, herunder løn, SU eller andre offentlige ydelser. Bruttoløn er i stedet den grundløn, man får udbetalt fra ens arbejdsgiver, inden skat, pension og lignende fratrækkes. Man skal have en løn udbetalt, før man har en bruttoløn.

Forskel på bruttoindkomst og nettoindkomst

Bruttoindkomsten betegner den samlede indkomst, man har, før skat og lignende bliver fratrukket. Nettoindkomsten er i stedet det samlede beløb, man får udbetalt, når skat, AM-bidrag, pension, m.m. er trukket fra. Det vil sige, at nettoindkomsten er det beløb, som i sidste ende bliver sat ind på bankkontoen.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.