AM-bidrag

AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) er en dansk skattemæssig betegnelse for en afgift, der pålægges arbejdsindkomst som en del af finansieringen af det danske velfærdssystem. Arbejdsmarkedsbidraget udgør en procentdel af den personlige arbejdsindkomst, som arbejdstagere betaler og selvstændige erhvervsdrivende betaler til Skattestyrelsen. Satsen for AM-bidraget fastsættes hvert år af regeringen.

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag er en forkortelse for arbejdsmarkedsbidrag. Det er en afgift, som arbejdsgivere og selvstændige skal betale af deres løn og indkomst. AM-bidraget anvendes til at finansiere arbejdsmarkedets udgifter, herunder dagpenge, sygedagpenge og forskellige ordninger under ATP.

Det er vigtigt at bemærke, at AM-bidraget er en del af de samlede arbejdsmarkedsbidrag, som også inkluderer ATP-bidraget. ATP-bidraget er en pensionsordning, som både arbejdsgivere og lønmodtagere betaler ind til.

Hvordan beregnes AM-bidrag?

I 2024 udgør AM-bidraget 8 % af den skattepligtige indkomst. Beregningen af AM-bidraget afhænger af, om man er lønmodtager eller selvstændig.

  • Hvis man er lønmodtager, bliver AM-bidraget automatisk trukket fra ens løn før skat bliver beregnet. Det betyder, at man ikke selv skal regne AM-bidraget ud, da arbejdsgiveren tager sig af det.
  • Hvis man derimod er selvstændig, skal man selv sørge for at beregne og betale AM-bidraget. AM-bidraget beregnes som en procentdel af den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst er ens bruttoindkomst (løn, honorar, overskud mv.) minus eventuelle fradrag for udgifter i forbindelse med arbejdet.

Eksempel 1:

Søren er ansat som lønmodtager i en virksomhed, og hans månedlige bruttoløn er 40.000 kr. For at beregne AM-bidraget skal vi tage 8 % af hans løn:

AM-bidrag = 8 % af 40.000 kr.

AM-bidrag = 0,08 * 40.000 kr.

AM-bidrag = 3.200 kr.

Så Søren skal betale 3.200 kr. i AM-bidrag af sin løn på 40.000 kr. Dette beløb vil blive trukket fra hans bruttoløn, før han modtager sin nettoløn. AM-bidraget vil blive indberettet til Skattestyrelsen som en del af finansieringen af det danske velfærdssystem.

Eksempel 2:

Hanne er selvstændig erhvervsdrivende og driver sin egen virksomhed. Hun har et årligt overskud på 500.000 kr. For at beregne AM-bidraget som selvstændig erhvervsdrivende, skal vi tage 8 % af hendes årlige overskud:

AM-bidrag = 8 % af 500.000 kr.

AM-bidrag = 0,08 * 500.000 kr.

AM-bidrag = 40.000 kr.

Så Hanne skal betale 40.000 kr. i AM-bidrag af hendes indkomst på 500.000 kr. Dette beløb vil hun betale til Skattestyrelsen som en del af finansieringen af det danske velfærdssystem. Det er vigtigt for selvstændige erhvervsdrivende som Hanne at sørge for korrekt og rettidig indbetaling af AM-bidraget som en del af deres skattemæssige forpligtelser.


Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.