Kørselsfradrag

Kørselsfradrag er en skattefordel, der giver en person mulighed for at trække visse omkostninger ved at køre i bil fra sin skattepligtige indkomst. Det er typisk tilgængeligt for personer, der bruger deres bil til erhvervsmæssige formål, såsom at pendle til arbejde, udføre forretningsrejser eller arbejde som selvstændig erhvervsdrivende.

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en skattefordel, der giver dig mulighed for at trække visse udgifter til transport fra i din skattepligtige indkomst. Det betyder, at du kan få fradrag for de kilometer, du kører i forbindelse med dit arbejde, studiejob, lønnet praktik og løntilskud.

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

Du kan få kørselsfradrag, også kendt som befordringsfradrag, hvis du kører mellem din hjemmeadresse og din arbejdsplads. Du er berettiget til fradraget, hvis du samlet set har over 24 km til og fra arbejde, uanset om du tager cyklen, bussen eller bilen til arbejdet.

Det er vigtigt at bemærke, at du ikke kan medregne dage, hvor du reelt set ikke kører hjemmefra, f.eks., når du arbejder hjemmefra, er på ferie eller sygemeldt.  Dog må du ikke medregne dage, hvor du reelt set ikke kører afsted hjemmefra.

Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis:

 • Din arbejdsgiver betaler for din transport.
 • Du har en firmabil til rådighed.
 • Du kører til og fra studie.
 • Du kører til og fra ulønnet praktik.

Hvor meget kan man få i kørselsfradrag?

Beløbet, du kan få i kørselsfradrag, afhænger af antallet af kørte kilometer samt satsen for kørselsgodtgørelse. Satsen for kørselsgodtgørelse fastsættes af Skat og ændres årligt. Her er satserne for 2023 og 2024:

Transport pr. dag

Kørselsfradrag pr. km i 2024

Kørselsfradrag pr. km i 2023

0-24 km

0 kr.

0 kr.

25-120 km

2,23 kr. pr. km

2,19 kr. pr. km

Over 120 km

1,12 kr. pr. km

(2,23 kr. i yderkommuner)

1,10 kr. pr. km

(2,19 kr. i yderkommuner)

(Kilde: Skattestyrelsen.dk – dato 22-12-23)

Pendlere der krydser Storebæltsbroen eller Øresundsbroen kan også få brofradrag. Satserne for brofradrag i 2023 og 2024 fremgår af skemaet herunder:

Bro

Transportmiddel

Brofradrag pr. tur

Storebæltsbroen

Bil/motorcykel

110 kr.

Storebæltsbroen

Tog/Offentlig transport

15 kr.

Øresundsbroen

Bil/motorcykel

50 kr.

Øresundsbroen

Tog/Offentlig transport

8 kr.

(Kilde: Skattestyrelsen.dk – dato 22-12-23)

Hvordan opgør man kørselsfradrag?

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du nemt opgøre dit kørselsfradrag ved at følge disse tre trin:

 1. Antal kilometer – Indtast det samlede antal kilometer, du kører til og fra din arbejdsplads i løbet af året.
 2. Antal arbejdsdage – Angiv, hvor mange arbejdsdage du har i løbet af året. Dette inkluderer de dage, hvor du er på arbejde.
 3. Satsen for kørsel – Indtast den gældende sats for kørsel pr. kilometer.

Når du har indtastet disse oplysninger, vil dit kørselsfradrag automatisk blive beregnet. Husk at opdatere disse oplysninger årligt for at sikre, at dit fradrag afspejler dine faktiske kørselsomkostninger.

Sådan indberetter du kørselsfradrag

Her er en kort vejledning til at indberette dit kørselsfradrag:

 1. Log ind på TastSelv Borger med dit MitID.
 2. Klik på ”Ret årsopgørelsen” for 2023 eller ”Ret forskudsopgørelsen” for 2024.
 3. Find rubrik 51 på årsopgørelsen eller felt 417 ”Kørselsfradrag”.
 4. Indtast hjemmeadresse og arbejdsadresse.
 5. Angiv den periode, du har været berettiget til fradraget.
 6. Systemet beregner automatisk det antal kørte kilometer – kontrollér dog, at oplysningerne er korrekte.
 7. Klik på ”Overfør til årsopgørelsen” eller ”Godkend oplysninger”.

Dit kørselsfradrag indberettes til Skattestyrelsen, som vil bruge det i deres endelige beregning af din skat. Vær opmærksom på, at du løbende bør opdatere din forskudsopgørelse og tjekke din årsopgørelse for at sikre, at dit fradrag er korrekt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.