Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse er en kompensation, som en person modtager for de omkostninger, der er forbundet med at bruge deres egen bil til arbejdsrelaterede formål. Formålet med kørselsgodtgørelse er at dække udgifter som brændstof, vedligeholdelse, forsikring og afskrivning af køretøjet, som opstår i forbindelse med arbejdsrejser.

Hvad er kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse, også kendt som befordringsgodtgørelse eller kørepenge, er en kompensation eller refusion, som en person modtager for at dække udgifter i forbindelse med transport. Det er en økonomisk støtte, der gives til en person, der anvender sit eget køretøj til erhvervsmæssige formål.

Erhvervsmæssig kørsel og 60-dages-reglen

Erhvervsmæssig kørsel defineres som:

 • Kørsel til og fra arbejdsplads, der maksimum udgør 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
 • Kørsel mellem flere arbejdspladser, hvor du bruger dit eget køretøj under samme ansættelse.
 • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Selvstændige erhvervsdrivende, der bruger deres bil i forretningsregi, kan i nogle tilfælde også være berettiget til kørselsgodtgørelse.

Hvad er 60 dages-reglen?

60 dages-reglen er en del af reglerne om kørselsgodtgørelse eller befordringsgodtgørelse, der giver mulighed for skattefri køre til medarbejdere i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Ifølge denne regel kan medarbejdere få skattefri godtgørelse for kørsel mellem deres hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for en periode på 12 måneder.

Hvilke udgifter dækker kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse kan dække udgifter som benzin, vedligeholdelse, afskrivning og forsikring af køretøjet. Det kan gives til ansatte, der bruger deres personlige bil, motorcykel, cykel eller anden form for transportmiddel i forbindelse med deres arbejde. Det er arbejdsgiveren, der udbetaler kørselsgodtgørelse.

Satserne for kørselsgodtgørelse 2023 og 2024

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er skattefri grænser for kørselsgodtgørelse, hvilket betyder, at beløbet ikke er underlagt beskatning, hvis det holdes inden for disse grænser. Her er satserne for 2023 og 2024:

Kørselstype

Satser 2024  (kr./km)

Satser 2023 (kr./km)


Egen bil/motorcykel op til 20.000 km/år

3,79

3,73

 

Egen bil/motorcykel over 20.000 km/år

2,23

2,19

 


Egen cykel/knallert/EU-knallert

0,62

0,61


Kilde: skat.dk – hentet den 22-12-23

Bemærk, at grænsen på 20.000 km/år gælder per arbejdsgiver.

Skattepligtig eller skattefri kørselsgodtgørelse?

Satserne for kørselsgodtgørelse fastsættes af arbejdsgiveren og kan variere afhængigt af transportmidlet og den kilometerafstand, der er transporteret. Om det er skattepligtig eller skattefri kørselsgodtgørelse, afhænger desuden af om arbejdsgiveren vælger højere eller lavere satser end dem angivet i tabellen.

 • Højere satser – Hvis medarbejderen modtagere en godtgørelse med satser, der er højere end dem i tabellen, vil hele beløbet være skattepligtigt. Dette gælder medmindre det overskydende beløb beskattes som almindelig løn.
 • Lavere satser – Hvis medarbejderen modtager en godtgørelse med lavere satser end dem i tabellen, vil godtgørelsen være skattefri.

Arbejdsgiverens kontrol- og dokumentationskrav

I forbindelse med kørselsregnskab og udbetaling af kørselsgodtgørelse fastsætter loven klare krav og kontrolforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal overholde.

Arbejdsgiveren skal omhyggeligt kontrollere og dokumentere følgende oplysninger:

 • Formålet med kørslen
 • Målet for kørslen, herunder eventuelle delmål
 • Datoen for kørslen
 • Antallet af kørte kilometer
 • Beregning efter fastsatte satser
 • Kørsel i medarbejderens eget køretøj

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at betingelserne for skattefri kørselsgodtgørelse er opfyldt. Hvis medarbejderens kørsel ikke opfylder disse krav, vil godtgørelsen blive betragtet som skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. I disse situationer har medarbejderen i stedet mulighed for at ansøge om befordringsfradrag.

Kørselsgodtgørelse skema

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du se eksempler på kørselsafregning eller downloade et tomt skema til brug - klik her.

Selvom der ikke er et krav om at bruge en bestemt formular, kan det være en god idé at opretholde en ensartet dokumentationspraksis.

Eksempel på beregning af kørepenge

Lad os sige, at du som arbejdstager bruger din egen bil til at køre til og fra arbejde, og du har kørt i alt 8.000 kilometer i løbet af et skatteår. Skattestyrelsen har fastsat en sats på 3,79 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kilometer i 2024.

Beregning:

Trin

Beskrivelse

Beregning

Beløb (kr.)

1

godtgørelse for de første 20.000 km

20.000 km x 3,79 kr./km

75.800 kr.

2

Antal kilometer ud over 8.000 km (20.000 km – 8.000 km)

20.000 km – 8.000 km

12.000 km

3

godtgørelse for de 12.000 km

12.000 km x 3,79 kr./km

45.480 kr.

4

Samlet kørselsgodtgørelse

godtgørelse for de første 20.000 km fratrukket godtgørelse for de ikke-kørte 12.000 km

30.320 kr.

Sådan indberetter du kørselsgodtgørelse

Som arbejdsgiver skal du indberette kørselsgodtgørelse til Skattestyrelsen gennem deres selvbetjeningssystem, eIndkomst. Du bør sikre dig at indberetningen er nøjagtig og præcis, da fejl eller udeladelser kan medføre beskatning af kørepengene.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.