Refusion

Refusion er en form for økonomisk godtgørelse, som både kommuner og arbejdsgivere kan søge om under visse betingelser.  Læs alt om refusion og hvordan arbejdsgivere og kommuner håndterer godtgørelse for lønudbetaling under sygdom, barsel, orlov og andet fravær. Få indsigt i NemRefusion for virksomheder og selvstændige.

Hvad er refusion?

Refusion referer til en tilbagebetaling eller kompensation for udgifter, der er afholdt. Det indebærer, at en person, virksomhed eller organisation får dækket en del af eller de samlede udgifter, de har haft i bestemte situationer. Refusion kan forekomme i forskellige sammenhænge, herunder:

 • Kommunale udgifter: Kommunerne kan få refunderet en del af deres udgifter fra staten, for eksempel i forbindelse med sociale ydelser eller særlige projekter.
 • Statens godtgørelse: Staten kan give godtgørelse til kommuner, virksomheder eller enkeltpersoner for bestemte udgifter, som de har afholdt.
 • Arbejdsgivere og selvstændige: Arbejdsgivere og selvstændige kan få refusion for lønudbetalinger under medarbejdernes sygdom eller barsel. Dette sikrer, at virksomheder ikke bærer hele byrden af lønudgifter, når medarbejdere er langtidsfraværende af lovlige årsager.
 • Bestemte områder: Refusion kan være målrettet bestemte sektorer eller områder, såsom uddannelse, sundhed eller miljø.

Refusionsordninger sikrer, at der er økonomisk støtte til rådighed for at lette byrden ved bestemte udgifter og fremmer sociale og økonomiske sikkerhedsnet.

Hvad er NemRefusion?

NemRefusion er en digital løsning i Danmark, der gør det lettere for arbejdsgivere at anmelde og administrere refusioner fra det offentlige. Det er udviklet for at forenkle processen med at få refusion for udgifter relateret til medarbejderes fravær, såsom sygdom, barsel og andre typer af fravær.

Nogle af hovedfunktionerne ved NemRefusion inkluderer:

 1. Anmeldelse af fravær – Arbejdsgivere kan elektronisk indberette medarbejderes fravær grundet sygdom, barsel, adoption, orlov mv.
 2. Ansøgning om refusion – Arbejdsgivere kan ansøge om refusion for lønudgifter.
 3. Automatisering og integration – NemRefusion integrerer med mange lønsystemer og andre administrative systemer, hvilket gør det lettere at indsamle de nødvendige oplysninger og indsende dem til relevante myndigheder.
 4. Overblik og administration – Systemet giver arbejdsgivere et overblik over alle indberetninger og ansøgninger, hvilket før det nemmere at administrere og følge op på refusionsprocesserne.

Hvornår kan arbejdsgiver få refusion?

Som udgangspunkt kan en arbejdsgiver tidligt søge om refusion, når den syge medarbejders fravær overstiger 30 dage. Betingelserne i Sygedagpengeloven skal desuden være opfyldt. De samme regler gælder for både medarbejdere ansat under overenskomstaftaler og ikke overenskomst ansatte medarbejdere. Reglerne er som følge:

 • Arbejdsgiverperioden - Som arbejdsgiver kan du først få refusion efter de første 30 sygedage.
 • Sygedagpengesatsen – Refusionen kan højst udgøre den højeste sygedagpengesats.
 • 5 ugers frist – Kravet om sygedagpengerefusion skal anmeldes til medarbejderens opholdskommune senest 5 uger efter medarbejderens første fraværdsdag.
 • Beskæftigelseskravet – Betingelsen for at du som arbejdsgiver kan få refusion er, at din medarbejder har ret til sygedagpenge fra kommunen. Hertil skal medarbejderen opfylde beskæftigelseskravet.
 • 56-aftalen i Sygedagpengeloven – Som arbejdsgiver kan du indgå aftale med din medarbejder om refusion, hvis medarbejderens sygdomsrisiko er væsentlig forøget og medfører længere varigt fravær.

Vær opmærksom på, at funktionærer har ret til fuld løn under deres sygefravær uanset anciennitet. I tilfælde af, at medarbejderen har været ansat mindre end 8 uger, kan du som arbejdsgiver allerede søge om sygedagpengerefusion fra første fraværdsdag. Det vil sige, at du ikke behøver at opfylde arbejdsgiverperioden.

Hvor meget kan en arbejdsgiver få i refusion?

En arbejdsgiver kan maksimalt få refusion svarende til 126,89 kr. pr. time i 2024. Refusionsbeløbet beregnes på følgende måde:

 1. Antal timer: Beregn antallet af timer, hvor medarbejderes skulle have arbejdet.
 2. Aktuel timefortjeneste: Beregn medarbejderens timefortjeneste ved at tage grundlønnen med sædvanlige tillæg og fratrække arbejdsmarkedsbidraget på 8 %.
 3. Maksimale timesats: Sammenlign den aktuelle timefortjeneste med den maksimale sygedagpengesats (126,89 kr. pr. time i 2024).