Godtgørelse

Godtgørelse referer til en beting eller en fordel, som en person eller organisation modtager for at dække omkostninger, der er forbundet med en bestemt aktivitet eller for at kompensere for tab eller skader.

 Hvad er godtgørelse?

Godtgørelse kan tage mange former, herunder kontanter, rejseomkostninger, måltider, logi, bonusser, provisioner og andre former. Nogle gange er godtgørelse en fast lønforhøjelse eller en justering af medarbejderens løn for at afspejle markedsvilkår eller præstation. Godtgørelse kan omfatte;

  • Feriegodtgørelse – Herunder betaling for feriedage, som medarbejderen har ret til at tage fri i løbet af året.
  • Fratrædelsesgodtgørelse – En engangsbetaling til medarbejderen, når ansættelsesforholdet ophører.
  • Kørselsgodtgørelse – En godtgørelse til medarbejderen for at dække udgifter, herunder brændstof, vedligeholdelse, parkeringsafgifter mv. i forbindelse med transport til og fra arbejde.
  • Overarbejdsgodtgørelse – En betaling til medarbejderen for at arbejde over den normale arbejdstid.
  • Bonus – En ekstrabetaling til medarbejderen, som belønning for særlig præstation, såsom at nå en specifik salgs- eller produktivitetsmål.
  • Provision – En betaling til medarbejderen, der er baseret på mængden af salg eller serviceydelse, som medarbejderen har generet for arbejdsgiveren.

Skattefri godtgørelse

Skattefri godtgørelse er en type godtgørelse, hvor modtageren ikke skal betale skat af beløbet, eller kun skal betale skat af en del af beløbet. Dermed er der også skattemæssige fordele.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.