Orlov

Orlov er en betegnelse, der refererer til en midlertidig periode, hvor en person får tilladelse til at fravælge eller suspendere deres normale arbejds- eller studieforpligtelser. Det er en form for pause, der gives af en arbejdsgiver, en uddannelsesinstitution eller en anden relevant myndighed. Orlov er også kendt som tjenestefrihed.

Hvad er orlov?

Orlov er en periode med fravær fra ens normale arbejdsopgaver eller ansvarsområder. Det kan være en midlertidig pause fra arbejdet, som normalt gives med arbejdsgiverens godkendelse. Orlov kan have forskellige formål og varighed afhængigt af virksomhedens eller institutionens politik.

Former for orlov

Der findes forskellige former for orlov, og nole af de mest almindelige former inkluderer;

 • Barselsorlov – En form for orlov, der gives til forventede mødre før og efter fødslen af et barn. Barselsorlov giver mulighed for at komme sig efter fødslen, pleje barnet og etablere en bånd med det nyfødte. Det kan også omfatte fædreorlov eller partnerorlov, der giver fædre eller partnere mulighed for at være til stede under fødslen og deltage i omsorgen for barnet.
 • Sygeorlov – En form for orlov, der gives til ansatte, når de er syge eller har brug for medicinsk behandling. Sygeorlov er normalt betalt eller delvist betalt og har til formål at sikre, at medarbejderen får tid til at komme sig og vende tilbage til arbejdet i god sundhedstilstand.
 • Studieorlov – En form for orlov, der gives til studerende, der ønsker at tage en midlertidig pause fra deres uddannelsesprogram. Studieorlov kan gives af forskellige årsager, herunder personlige årsager, faglige formål eller muligheden for at deltage i alternative uddannelsesmuligheder eller praktikophold.
 • Sabbatår – En form for orlov, der ofte tages af studerende efter afslutningen af deres gymnasiale uddannelse eller bachelorgrad. Sabbatåret er en periode, hvor studerende vælger at tage en pause fra formel uddannelse og i stedet fokusere på personlig udvikling, rejser, arbejde, frivilligt arbejde eller andre aktiviteter.
 • Plejeorlov – Nogle organisationer eller virksomheder kan tilbyde lønnet orlov, hvis en ansat skal passe en nærtstående, som er alvorligt syg eller har behov for pasning og pleje.

Det er vigtigt at bemærke, at orlovspolitikker og -muligheder kan variere betydeligt mellem arbejdere i den offentlige og private sektor og individuelle kontrakter. Det er altid klogt at undersøge de specifikke orlovsrettigheder og -procedurer, der gælder i ens egen situation for at få korrekte oplysninger og vejledning.

Regler for orlov

Reglerne for orlov afhænger af, om du er ansat i det private eller offentlige. Der kan være specifikke politikker og regler, der gælder for hvert ansættelsesforhold. Varigheden af orlov fastsættes normalt af lovgivningen og arbejdsgiverens politik. Som udgangspunkt er orlov uden løn.

Der kan dog være tilfælde, hvor du har ret til løn under orlov i henhold til din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Det er vigtigt at undersøge og forstå dine lønmæssige rettigheder under orlov.

Særlige omstændigheder

Under visse omstændigheder kan din arbejdsgiver være forpligtet til at give dig orlov, uanset om du er privat eller offentligt ansat. Dette kan omfatte orlov i forbindelse med udstationering, varetagelse af borgerligt ombud eller aftjening af værnepligt. Her gælder typisk specifikke kompensationsordninger, såsom dagpenge, vederlag eller løn.

Privat ansat

Som udgangspunkt har en privat ansat ikke ret til at holde orlov, medmindre dette specifikt fremgår af medarbejderens ansættelseskontrakt eller overenskomst. Arbejdstagere i den private sektor skal som regel selv forhandle en aftale om orlov med arbejdsgiveren. Orloven vil være uden løn.

Offentligt ansat

Omvendt privatansatte har offentligt ansatte normalt ret til at holde tjenestefri (orlov)  uden løn under særlige forhold.

Offentligt ansatte (og deres ægtefæller) har ret til at holde orlov uden løn, hvis de;

 • Udstationeres til udlandet
 • Varetager et borgerligt ombud (pålagt af det offentlige)
 • Skal aftjene værnepligt

Huskeliste til en orlovsaftale

Når en arbejdstager indgår en orlovsaftale med arbejdsgiveren, er der nogle vigtige ting, vedkommende skal huske, herunder;

 • Ansættelseskontrakten eller overenskomst – Før du indgår en orlovsaftale, er det vigtigt at gennemgå din ansættelseskontrakt eller overenskomst for at se, om der allerede er bestemmelser om orlov, herunder omfanget af orloven og løn under orloven.
 • Kontakt arbejdsgiveren i god tid – Det er bedst at kontakte din arbejdsgiver så tidligt som muligt for at drøfte orlovsanmodningen. Dette giver arbejdsgiveren tid til at planlægge og finde passende løsninger i din fraværsperiode.
 • Skriftlig aftale – Sørg for at få en skriftlig orlovsaftale, der klart angiver betingelserne for din orlov, herunder start- og slutdato, orlovens varighed, om det er betalt eller ubetalt orlov, og eventuelle andre relevante vilkår.
 • Kommunikation under orloven – Aftal med din arbejdsgiver, hvordan I vil kommunikere under din orlov. Afklar forventningerne til, om du vil være tilgængelig for arbejdsrelateret kommunikation eller ej, og i hvilket omfang.
 • Vær forberedt på at vende tilbage – Inden du går på orlov, skal du sikre dig, at du er klar over de opgaver og ansvarsområder, du vil skulle håndtere, når du vender tilbage. Afklar eventuelle ændringer eller opdateringer i din stilling eller projektstatus, mens du er væk.

Det altid en god idé at søge rådgivning fra en faglig organisation eller en HR-repræsentant for at få specifikke oplysninger og vejledning i forbindelse med din orlov.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.