Befordringsfradrag

Befordringsfradrag er en betegnelse for det fradrag, man kan få for transporten til og fra ens arbejdsplads. Det kendes også som et kørselsfradrag. Det er ikke relevant, om man bliver transporteret i egen bil eller med offentlig transport. Det er dog et krav, at turen skal være mindst 24 kilometer tilsammen.

Fradraget dækker kun den transport, man har til og fra ens bopæl og arbejde. Staten dækker altså ikke den kørsel, som man i øvrigt har i forbindelse med ens arbejde. Det vil sige, at man ikke kan få dækket den kørsel, man har, hvis man f.eks. skal ud til en kunde eller handle frokost.

Kravene for at få befordringsfradrag

Det er ikke alle, der er berettiget til at få et befordringsfradrag. Man skal leve op til følgende krav:

  • Distance: Der skal være mindst 12 kilometer til arbejdet. Det vil sige, at der skal være mere end 24 kilometer tilsammen.
  • Lønnet arbejde: Arbejdet skal være lønnet. Det betyder, at man ikke kan få fradraget, hvis man er i ulønnet praktik, eller hvis man modtager SU under praktik.
  • Betaling for kørsel: Man må ikke modtage kørselsfradrag, hvis arbejdsgiveren allerede betaler for kørslen. Man kan altså ikke blive betalt dobbelt.

Satserne for befordringsfradrag

Hvert år bliver det reguleret, hvad man kan få i befordringsfradrag. I 2024 er satserne følgende:

  • 0-24 kilometer pr. dag: 0 kr.
  • 25-120 kilometer pr. dag: 2,23 kr. pr. dag.
  • Mere end 120 kilometer pr. dag: 1,12 kr. pr. km. I udkantskommuner er denne sats hævet til 2,23 kr. pr. km.

Eksempel 1:Henning kører 24 kilometer pr. dag til arbejde og retur. I 2024 arbejder Henning det maksimale antal arbejdsdage på 216 dage. Henning får intet i kørselsfradrag, fordi han ikke overstiger den nedre grænse for, at man sammenlagt skal køre over 24 kilometer om dagen til og fra arbejde.

Eksempel 2:Thomas kører 50 kilometer pr. dag til arbejde og retur. I 2024 arbejder Thomas 200 dage. De første 24 kilometer får Thomas 0 kr. i befordringsfradrag. Thomas får dog 57,98 kr. om dagen for de næste 26 kilometer. Det giver Thomas et årligt kørselsfradrag på 11.596 kr. (200 dage x 57,98 kr. dagligt).

Eksempel 3:Hanne kører 140 kilometer pr. dag til arbejde og retur (ikke i en udkantskommune). Hanne har dog et arbejde, hvor hun ofte kan arbejde hjemmefra. Derfor kører Hanne kun på arbejde 120 dage i 2024. Det betyder, at Helle får et kørselsfradrag på 15.590,40 kr. i 2024 (120 dage x 129,92 kr. om dagen i transport).  

På SKAT’s hjemmeside kan man selv beregne sit kørselsfradrag. Det kan man gøre på dette link.

Hvordan indberetter man sit befordringsfradrag?

Hvis man er berettiget til et befordringsfradrag, skal man indberette det til SKAT på deres hjemmeside. Det kan man enten gøre i sin forskudsopgørelse eller ens årsopgørelse. For at gøre det, skal man logge ind på SKATs hjemmeside og anføre, hvor mange kilometer man dagligt kører til og fra arbejde. 

Adresserne til befordringsfradraget

Når man skal indberette befordringsfradraget, skal man oplyse sin bopælsadresse og adresse for arbejdspladsen. Det betyder, at man skal oplyse ens officielle bopælsadresse og den officielle adresse, som den pågældende arbejdsplads har. Det er irrelevant, om man har kørt på arbejde fra sommerhus i en periode, eller om man har været på arbejde på andre lokationer end arbejdspladsens officielle adresse.

Eksempel:Mette har 35 kilometer både til og fra arbejde hver dag. De varme sommermåneder har hun dog tilbragt i sit sommerhus, som ligger tættere på arbejdspladsen. Det vil sige, at Mette i flere måneder kun har haft 8 kilometer på arbejde. Det er dog lige meget for Mettes kørselsfradrag, som kun beregnes ud fra Mettes officielle bopælsadresse, som ligger 35 kilometer fra arbejdspladsen.

Særlige befordringsfradrag

Man kan i visse tilfælde få en række særlige fradrag. Det kunne bl.a. være, hvis man bor i bestemte kommuner, eller man skal med et bestemt transportmiddel. Man er berettiget til at få særlige fradrag, hvis man står i en af følgende situationer:

  • Storebæltsbroen eller Øresundsbroen: Man skal passere en af broerne for at komme fra sin bopæl til sin arbejdsplads. Det kræver, at man kan dokumentere det.
  • Udvalgte kommuner: Man er bosat i en kommune, som giver borgerne et forhøjet fradrag, hvis man skal køre over 120 kilometer mellem sin arbejdsplads og sit hjem. Dette fradrag gælder for folk, der bor i yderkommuner eller på småøer, f.eks. Frederikshavn, Sønderborg, Bornholm, Slagelse, m.m.
  • Færge eller fly: Man skal med færgen eller med fly som led i ens normale transport mellem bopælen og arbejdet. Det kræver, at udgifterne kan dokumenteres.

Eksempel:Simone har 130 kilometer til arbejde og retur pr. dag. I 2024 arbejder hun 190 dage. Simone skal krydse Storebæltsbroen i sin bil alle dage for at komme til og fra arbejde. For selve kørslen i kilometer er Simone berettiget til 118,72 kr. pr. dag. For at passere Storebæltsbroen er Simone berettiget til 220 kr. om dagen. Det betyder, at Simones fradrag i alt bliver 64.356,80 kr. (190 dage x 338,72 kr.).

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.