Miljøtillæg

Et miljøtillæg er er en del af beskatningen af firmabiler i Danmark som betales til staten. I denne artikel får du en grundig guide til tre periodiske afgifter, herunder vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-afgift, som udgør grundlaget for miljøtillægget, samt hvordan denne beregnes.

Hvad er et miljøtillæg?

Et miljøtillæg er en afgift på firmabiler, også kendt som fri bil, som skal betales til staten, herunder Skattestyrelsen. I 2010 blev der indført et årligt afgiftskrav ud over skattepligten på firmabiler. Det betyder, at der nu også opkræves et miljøtillæg baseret på den enkelte bils brændstoføkonomi.

Dette skridt indgår som en del af Danmarks miljømæssige initiativer og grønne omstilling.

Hvordan beregnes miljøtillægget?

For at beregne miljøtillægget skal du gange én af de tre periodiske afgifter (vægtafgift, grøn ejerafgift, CO2-afgift) med den sats, som Skattestyrelsen fastsætter årligt. Den valgte afgift afhænger af bilens allerførste registreringsdato - dette uddybes herunder.

Hvornår skal du betale vægtafgift?

Hvis en firmabil er registreret første gang inden den 1. juli 1997, opkræves vægtafgift. Hvis firmabilen er en varebil, gælder det, at bilen for første gang skal være registreres før 18. marts 2009. Ældre bilmodeller, tager udgangspunkt i bilens vægt for at beregne miljøtillægget.

Hvornår skal du betale grøn ejerafgift?

Hvis en firmabil for første gang er registreret mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021, skal der betales grøn ejerafgift. Dette gælder også for varebiler, der er registreret i denne periode. Grøn ejerafgift fokuserer på bilens brændstoftype og -forbrug.

Hvornår skal du betale CO2-afgift?

Hvis en firmabil er registreret efter 1. juli 2021, skal der betales CO2-afgift. Afgiften dækker over bilens udledning af CO2 per kilometer.

Når du har styr på, hvilken periodisk afgift du skal betale, skal du nu gange afgiften med statens sats.

Hvad er statens sats?

Skattestyrelsen fastsætter årligt satserne for de periodiske afgifter, der anvendes til at beregne miljøtillægget for firmabiler. Her er de aktuelle satser:

  • 2022 – 3,5 (350 %)
  • 2023 – 4,5 (450 %)
  • 2024 – 6 (600 %)
  • 2025 – 7 (700 %)

Dette system sikrer en løbende tilpasning af miljøtillægget i overensstemmelse med ændringer i afgifterne og miljøpolitikken.

Eksempel på beregning af miljøtillægget (2024)

Antag, at din firmabil har en årlig grøn ejerafgift på 800 kr. For at beregne miljøtillægget i 2024, hvor satsen er 6 (600 %), følg disse trin:

  1. Find den årlige grønne ejerafgift: 800 kr.
  2. Gange ejerafgiften med satsen: 800 kr. x 6 (600 %) = 4.800 kr.
  3. Så i dette eksempel ville miljøtillægget for 2024 være 4.800 kr.

Vigtigheden af miljøtillægget for virksomheder

Miljøtillægget påvirker omkostningerne ved at have firmabiler, og virksomheder bør være opmærksomme på dette. Valget af køretøj kan påvirke miljøtillægget, da tungere og mere miljøbelastende biler har højere tillæg. Overvejelse af miljøvenlige køretøjer kan reducere miljøtillægget og samtidig fremme virksomhedens miljømæssige ansvar.

Nye regler om beskatning af fri bil

De nye regler om beskatning af fri bil trådte i kraft den 1. juli 2021 og påvirker beskatningen af firmabiler på følgende måder:

  • Beregning af firmabilens værdi efter nye satser
  • Beregning af firmabilens miljøtillæg efter nye satser

I henhold til Skattestyrelsens krav skal en arbejdsgiver indberette værdien af fri bil for sine medarbejdere i juli 2021 samt i januar for både år 2022, 2023, 2024 og 2025.

Skatteprocenter for fri bil:

År

Skatteprocent (op til 300.000 kr.)

Skatteprocent (resten af bilens værdi)

2021

25 %

20 %

2022

24 %

21 %

2023

23,5 %

21,5 %

2024

23 %

22 %

2025

22,5 %

 

Udover disse skatteprocenter pålægges miljøtillægget, som også stiger år efter år indtil 2025.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.