Primo

″Primo″ er et udtryk, som ofte benyttes inden for økonomi og bogføring, og det referer til en betaling eller periode, der falder i begyndelsen af en måned. I modsætning til ″primo″ står ″ultimo″, som betegner ″slutningen af″ en periode.

Hvad betyder primo?

″Primo″ er en forkortelse af det latinske udtryk ″primo mense″, hvilket betyder ″i starten af″ eller ″i begyndelsen af″. På dansk referer det til et tidspunkt for en økonomisk begivenhed, typisk en betaling eller betalingsfrist.

Eksempel: Virksomheden sender fakturaerne til kunderne med forfaldsdato primo januar, hvilket betyder, at kunderne skal betale deres regninger ved begyndelsen af januar måned.

Hvad betyder ultimo?

”Ultimo” er også et latinsk udtryk, der betyder ”i den forgangne måned” eller ”sidst i måneden”. Det bruges som modsætning til primo og referer til handlinger eller begivenheder, der finder sted sent på måneden eller i den foregående måned.

Eksempel: Virksomheden modtog betalingen for en stor ordre ultimo december, hvilket betyder, at beløbet blev modtaget sent på måneden, lige inden december måned sluttede.

Hvad betyder medio?

”Medio” betyder ”midt i” eller ”omkring midten af”, og bruges i tidsmæssige sammenhænge til at angive, at noget finder sted omkring midten af en given periode.

Eksempel: Virksomheden foretager lønudbetalingen til medarbejderne medio måneden, omkring den 15. dag.

Primo i regnskab

I virksomheders økonomiske planlægning og bogføring markerer primo starten af et regnskabsår. For virksomheder er det afgørende at fastlægge og registrere forfaldne betalinger som primo, da det skaber et struktureret grundlag for likviditetsstyring og regnskabsafslutning. På denne måde overholder virksomheder deres forpligtelser over for kreditorer.

Primolager

I virksomhedens drift er primolager grundlæggende for vareforbrug og økonomisk planlægning. Ved at have en nøjagtig optælling af varelageret ved periodens start, kan virksomheder forudsige deres behov og optimere indkøb og produktion. Derved undgås under- eller overskydende lagerbeholdning.