Forfaldstid

Er det tidspunkt, hvor en gæld eller en forpligtelse skal betales eller opfyldes. Det kan være en bestemt dato eller et bestemt tidsrum efter en aftale eller kontrakt er indgået.

Eksempel 1: En lånekontrakt kan have en forfaldstid på 6 måneder. Det betyder, at lånet skal være fuldstændig tilbagebetalt efter 6 måneder fra kontrakten er indgået.

Eksempel 2: Et abonnement på en tjeneste kan have en månedlig forfaldsdato. Det betyder, at abonnementet skal betales hver måned på samme dato.

Hvad sker der, når forfaldsdatoen er overskredet?

Hvis en gæld ikke betales ved forfaldsdatoen, kan det medføre ekstra omkostninger, såsom gebyrer og renter, eller det kan have konsekvenser som at inddrive gælden gennem retssystemet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.