Abonnement

Et abonnement refererer til en aftaleform, hvor en person eller en virksomhed betaler en periodisk eller regelmæssig betaling for adgang til en bestemt service, produkt eller indhold over en fastsat periode. Abonnementsmodellen er blevet stadig mere populær, især i forbindelse med digitale tjenester og produkter.

Hvad er et abonnement?

Et abonnement indebærer en aftale mellem en kunde og en virksomhed, hvor der er en regelmæssig levering af en vare eller ydelse i en specificeret periode mod betaling. Antallet af leverancer eller den fastsatte periode kan variere afhængigt af abonnementsaftalen.

Når du indgår et abonnement, forpligter du dig til at betale for det pågældende produkt eller den pågældende ydelse i den aftalte periode. Virksomheden er ansvarlig for at levere varen eller ydelsen til dig som aftalt. Når abonnementsperioden udløber, eller hvis du vælger at opsige abonnementet, ophører aftalen mellem dig og virksomheden.

Hvem udbyder abonnementer?

Abonnementer udbydes af en bred vifte af virksomheder og organisationer på tværs af forskellige brancher. Det kan omfatte:

 • Streamingtjenester som Netflix, Spotify og Disney+
 • Medieudgivere, der tilbyder aviser og magasiner som abonnementer
 • Mobiltelefon- og internetudbydere, der tilbyder abonnementer på telefontjenester og bredbånd
 • Medlemskabsprogrammer hos detailhandlere, fitnesscentre eller andre serviceudbydere
 • Softwarevirksomheder, der tilbyder softwarelicenser som abonnementer
 • Leverandører af måltidskasser, skønhedsprodukter og andre abonnementsbaserede produkterfl.

Abonnementsaftale

En abonnementsaftale er en juridisk bindende aftale mellem en kunde og en virksomhed, hvor kunden accepterer at betale for et produkt eller en tjeneste i en bestemt periode mod levering af det pågældende produkt eller tjeneste. Abonnementsaftalen indeholder typisk vilkår og betingelser, der fastlægger priser, betalingsperioder, bindingsperioder og opsigelsesregler.

Det er vigtigt at læse og forstå disse vilkår, før man indgår en abonnementsaftale.

Forbrugeraftaleloven - Hvilke regler gælder?

Forbrugeraftaleloven er den danske lov, der regulerer forholdet mellem forbrugere og erhvervsdrivende i forbindelse med indgåelse af aftaler. Loven fastsætter regler om bl.a. oplysningspligt, urimelige vilkår og betingelser samt fortrydelsesret for forbrugere ved fjernsalg og salg uden for fast forretningssted.

Loven sikrer, at forbrugere er beskyttet og har visse rettigheder, når de indgår abonnementsaftaler og andre forbrugeraftaler.

Bindingsperiode og opsigelse

Forbrugeraftalelovens §28 fastlægger regler for bindingsperiode i abonnementer.  Loven fastlægger blandt andet følgende:

Maksimal bindingsperiode og Opsigelse:

 • En virksomhed kan binde en forbruger til en løbende aftale i højst seks måneder.
 • Efter fem måneder har forbrugeren ret til at opsige aftalen med en måneds varsel.

Krav til opsigelsesmetode:

 • Virksomheden kan ikke stille krav til, hvordan forbrugeren skal opsige aftalen, medmindre der er saglige grunde til det.
 • Opsigelse skal normalt ske på samme medie eller platform, som aftalen blev indgået på (f.eks. online eller via mobiltelefon).
 • Nem adgang til Opsigelse:
 • Virksomheden skal sikre, at det er lige så nemt for forbrugeren at opsige aftalen, som det var at indgå den.
 • Virksomheden må ikke stille unødvendige hindringer eller krav til opsigelsesproceduren.

Bevis for Opsigelse:

 • Det er forbrugerens ansvar at bevise, at aftalen er blevet opsagt, hvis der senere opstår uenighed om dette.
 • Det anbefales at opsige aftalen skriftligt for at have dokumentation for opsigelsen.

Særlige regler for dyre aftaler:

 • For dyre aftaler, f.eks. leasing af biler, kan forbrugeren være bundet i længere tid, typisk 12 måneder.
 • Der findes specifikke regler for forsikringsaftaler, leje af fast ejendom, kreditaftaler og levering af tv-signal med modtagerudstyr.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.