Leasing

Leasing er en aftale, hvor en part (leasingselskabet) giver en anden part (lejeren) ret til at bruge en genstand som f.eks. inventar eller køretøjer mod betaling af en aftalt leje. Leasing er en alternativ finansieringsmetode til at erhverve udstyr eller køretøjer, uden at skulle foretage et fuldt køb.

Leasing

Hvad er leasing?

Leasing er en finansieringsmetode, hvor en person (privatleasing) eller virksomhed (erhvervsleasing) får ret til at bruge et aktiv i en bestemt periode mod betaling af en månedlig leasingafgift til ejeren af aktivet. I modsætning til at købe aktivet, foregår leasing ved at leje aktivet.

Privatleasing

Privatleasing er en form for leasing, hvor enkeltpersoner kan leje en bil eller et aktiv til personlig brug. Det giver privatpersoner mulighed for at have brugen af en bil i en aftalt periode mod betaling af en fast månedlig leasingydelse.

Erhvervsleasing

Erhvervsleasing inkluderer leasing af biler eller udstyr til brug i erhvervsmæssige sammenhænge. Det kan omfatte leasing af firmabiler, produktionsudstyr, IT-udstyr, inventar og meget mere. Erhvervsleasing giver virksomheder mulighed for at bruge nødvendige aktiver uden at skulle investere store beløb i køb.

Typer af leasingaftaler

Der er forskellige typer leasingaftaler, herunder;

 • Operationel leasing, hvor lejeren normalt betaler en fast månedlig leasingafgift og returnerer aktivet til leasingselskabet ved aftalens udløb.
 • Finansiel leasing, hvor der også betales en leasingafgift, men ved aftalens udløb har lejeren normalt mulighed for at købe aktivet til en forudbestemt pris.

Kan alle blive godkendt til leasing?

Nej, alle kan ikke blive godkendt til leasing. Leasingvirksomheder vurderer ansøgninger individuelt og har visse krav og kriterier, som skal opfyldes for at blive godkendt. Leasingudbydere foretager en kreditvurdering af ansøgeren for at afgøre, om de er i stand til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Kreditvurdering

Kravene til leasing varierer og afhænger af flere faktorer, herunder ansøgerens kreditværdighed, indkomst, beskæftigelse, tidligere leasing- eller låneaftaler og andre relevante oplysninger. Det er vigtigt at have en god kreditværdighed og en stabil indkomst, da dette øger sandsynligheden for at blive godkendt til leasing.

Fordelene ved leasing

Leasing har flere fordele, som kan variere afhængigt af individuelle behov og omstændigheder. Nogle af de væsentligste fordele ved leasing omfatter:

 1. Minimum kapital – Leasing kræver mindre startkapital sammenlignet med at købe et aktiv, da man kun betaler for brugsretten i leasingperioden.
 2. Fleksibilitet – Leasing giver mulighed for at have adgang til og bruge et aktiv uden at skulle foretage en stor engangsinvestering. I stedet betales en månedlig lejeafgift i den aftalte leasingperiode.
 3. Opdaterede aktiver – Leasing giver mulighed for at bruge nyere modeller eller opdateret udstyr, da leasingaftaler typisk har en fastsat periode.
 4. Lavere initial omkostning – Leasing kræver normalt en mindre kontant betaling sammenlignet med køb af et aktiv. Det betyder, at du kan have adgang til og bruge aktivet med færre penge.
 5. Driftsomkostninger – Ved leasing kan visse driftsomkostninger såsom vedligeholdelse, forsikring og reparationsomkostninger være inkluderet i leasingaftalen. Dette hjælper med at forenkle budgettet og mindske de forudsete udgifter.
 6. Skattemæssige fordele – I nogle tilfælde kan leasingafgifterne trækkes fra som driftsomkostninger, hvilket kan give skattemæssige fordele for virksomheder.
 7. Ingen værditab – Med leasing kan man undgå værditab og bekymringer om salg af aktivet, da man blot returnerer den ved leasingaftalens udløb.

Ulemper ved leasing

Selvom leasing kan have sine fordele, er der også visse ulemper og betinger, som man skal være opmærksom på. Nogle af de ulemper, der er forbundet med leasing inkluderer:

 1. Ingen ejerskab – Når du leaser et aktiv, ejer du det ikke. Det betyder, at du ikke opbygger ejendomsrettigheder eller aktiver, og du kan ikke udnytte en eventuel værdistigning af aktivet.
 2. Økonomiske forpligtelser – Leasingaftaler kan have specifikke vilkår og betingelser (kilometerbegrænsning, vedligeholdelseskrav mv.). Hvis du overskrider disse begrænsninger, kan du blive pålagt ekstra gebyrer.
 3. Samlet omkostning – I nogle tilfælde kan den samlede omkostning ved leasing over en længere periode være højere end omkostningen ved at købe aktivet direkte.
 4. Binding til aftale – Når du indgår en leasingaftale, er du normalt bundet af kontrakten i en bestemt periode. Ved afbrydelse af kontrakten før tid, kan du blive pålagt gebyrer og andre økonomiske konsekvenser.
 5. Slitage og brug – Leasing kan have restriktioner omkring brug og slid på aktivet. Du kan være ansvarlig for eventuelle skader ud over normal slitage på bilen eller udstyret ved leasingaftalens udløb.

Det er vigtigt at være opmærksom på vilkårene og betingelser i leasingaftalen. Det anbefales at sammenligne forskellige leasingtilbud fra forskellige firmaer for at finde den bedste løsning, der passer til ens behov og økonomi.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.