Balance

En balance er en opgørelse over, hvordan den økonomiske situation er i en virksomhed. Denne opgørelse indeholder både aktiverne og passiverne i virksomheden, samt hvordan virksomheden har finansieret disse aktiver.

Hvornår laver man balancer?

Man laver både balance ved virksomhedens stiftelse samt ved regnskabsårets slutning. Det vil sige, at når en virksomhed bliver stiftet, skal der laves en åbningsbalance. Åbningsbalancen vil svare til den startkapital, som man har skudt i virksomheden. Der bliver derudover lavet en ny balance hvert år, når regnskabsåret slutter.

Hvordan skal en balance opstilles?

Der gælder et krav om, at balancen skal opstilles på en skematisk måde. Virksomheden får dog mulighed for at vælge mellem to forskelle måder: kontoform eller beretningsform.

  • Kontoform: Egenkapitalen anføres som den første post i skemaet. Herefter bliver de hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser anført. Det er denne form, som bliver anvendt oftest.
  • Beretningsform: Den kortfristede gæld bliver anført først i skemaet, hvorefter den langfristede gæld og egenkapitalen kommer.

Hvad indeholder aktiverne og passiverne?

Regnskabet indeholder både aktiver og passiver.

  • Aktiver: Balancen skal opliste virksomhedens aktiver. Det er de værdier, som virksomheden har penge i. Man sondrer mellem anlægsaktiver og Omsætningsaktiver. Anlægsaktiverne omfatter det, som virksomheden bruger i længere tid end kun ét regnskabsår, f.eks. en bil eller goodwill. Omsætningsaktiver er aktiver, som hurtigt ændrer sig, f.eks. varebeholdning.
  • passiver: Balancen skal opliste virksomhedens passiver, som viser, hvordan aktiverne er blevet finansieret. Virksomhedens passiver bliver inddelt i egenkapital og forpligtelser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.