Egenkapital

Egenkapital er forskellen mellem en virksomheds samlede aktiver og dets gæld. Hvis en virksomhed har mere i aktiver end i gæld, vil den have positiv egenkapital. Hvis virksomheden derimod har mere i gæld end i aktiver, vil den have en negativ egenkapital.

Egenkapital

Egenkapitalen bruges til at måle, hvor meget et selskab eller virksomhed er værd, da den sammen med de aktiver, der ejes af virksomheden, udgør den samlede værdi af selskabet.

Du kan læse mere om egenkapital her.