Gældsforpligtelser

En gældsforpligtelse er en vurdering af en virksomheds evne til at indfri sine forpligtelser til sine kreditorer. Det vil sige, om virksomheden er i stand til at betale sine regninger og andet til tiden. Gæld er et passiv i virksomhed, fordi virksomheden skylder penge til en kreditor. Man sondrer mellem kortfristede og langfristede gældsforpligtelser.

Langfristede gældsforpligtelser – hvad er det?

En langfristet gældsforpligtelse betyder, at virksomheden har over et år til at betale det beløb, der skyldes væk. Gældsforpligtelsen er typisk langtidsfristet, når virksomheden køber maskiner eller inventar. Det er nemlig typisk aktiver, som holder i lang tid.

Det er en fordel at optage et langsigtet løn, når man køber maskiner, inventar og lignende. Det skyldes, at virksomheden kan investere i flere opgraderinger på samme tid i stedet for at skulle betale mange penge på én gang på få aktiver.

Kortfristede gældsforpligtelser – hvad er det?

En kortfristet gældsforpligtelse er, når gælden skal være betalt tilbage inden for et år. Det kunne f.eks. være kassekredit, moms eller leverandørgæld.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.