Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er langfristede aktiver, som virksomheden ejer eller bruger til at drive sin forretning i mere end ét regnskabsår. Disse aktiver forventes ikke at blive omsat til kontanter inden for det kommende regnskabsår. I stedet forventes skal de generere indtægter og understøtte virksomhedens drift i flere år.

Hvad er anlægsaktiver?

Anlægsaktiver er en kategori af aktiver i en virksomheds regnskab. Disse aktiver er de aktiver, der forventes at have en lang brugstid og ikke omsættes i virksomhedens almindelige drift. Anlægsaktiver kan være både materielle og immaterielle aktiver.

Typer af anlægsaktiver

Der findes forskellige typer af anlægsaktiver, herunder;

 • Materielle anlægsaktiver
 • Immaterielle anlægsaktiver
 • Finansielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter fysiske genstande, såsom bygninger, maskiner, udstyr og ejendom. Disse aktiver bruges normalt i virksomhedens produktion eller drift i en længere periode, og de har en forventet brugstid og levetid.

Eksempel: En virksomhed kan investere i maskiner og inventar til at forbedre sin produktionskapacitet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke-fysiske aktiver, såsom patenter, licenser, varemærker og Goodwill. Disse aktiver har heller ingen fysisk form, men de har en økonomisk værdi for virksomheden.

Eksempel: En virksomhed kan købe rettigheder til at bruge et patent eller et varemærke i sin forretning.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter investeringer i andre virksomheder, aktier, obligationer og andre finansielle instrumenter. Disse aktiver repræsenterer ejerandele i andre virksomheder eller lån til andre enheder.

Værdiansættelse af anlægsaktiver

Anlægsaktiverne i en virksomheds regnskab skal værdiansættes korrekt for at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

 • Materielle aktiver som bygninger og ejendomme skal normalt værdiansættes til anskaffelsesprisen minus akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger er en metode til at fordele omkostningerne ved et aktiv over dets forventede brugstid. Maskiner og inventar kan også afskrives over deres forventede brugstid.
 • Immaterielle aktiver, såsom patenter og licenser, kan blive værdiansat til anskaffelsesprisen eller til en anden værdi baseret på deres forventede økonomiske fordele for virksomheden. Goodwill, som repræsenterer værdien af et køb af en virksomhed ud over dens nettoaktiver, skal også værdiansættes korrekt.
 • Finansielle aktiver, såsom investeringer i andre virksomheder og aktier, skal normalt værdiansættes til deres markedsværdi. Dette skyldes, at markedsværdien kan ændre sig over tid og kan påvirkes af faktorer som udbud og efterspørgsel. Obligationer og andre finansielle instrumenter kan også værdiansættes til deres markedsværdi eller til en anden værdi baseret på kontraktuelle forpligtelser eller markedsvilkår.

Forskel på anlægsaktiver og omsætningsaktiver

Forskellen mellem anlægsaktiver og omsætningsaktiver ligger primært i deres brugsperiode:

 • Anlægsaktiver bruges i virksomhedens drift i længere tid, normalt over flere år.
 • omsætningsaktiver er kortfristede aktiver, som forventes at blive omsat til kontanter eller forbrugt inden for det kommende regnskabsår. De er normalt involveret i den daglige drift af virksomheden.

Eksempler på omsætningsaktiver

Typiske omsætningsaktiver inkluderer:

 • Varebeholdninger – Varer, som virksomheden planlægger at sælge inden for kort tid.
 • Kundefordringer – Tilgodehavender fra salg, der forventes indbetalt i nær fremtid.
 • Likvide midlerkontanter og kontantækvivalenter, som virksomheden har til rådighed.

Generelt er anlægsaktiver mere permanente, mens omsætningsaktiver er mere flygtige i naturen og udskiftes hyppigere i forbindelse med virksomhedens daglige drift. De to typer af aktiver spiller en vigtig rolle i virksomhedens balance og resultatopgørelse.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.