Varemærke

Et varemærke er et symbol, et navn, et logo, en kombination af disse eller andre identifikationskarakteristika, der bruges til at adskille varer eller tjenesteydelser fra andre. Det er et juridisk koncept, der giver virksomheder mulighed for at beskytte deres unikke branding og differentiere deres produkter eller tjenester fra konkurrenterne.

Hvilke krav er der til varemærke?

For at opnå beskyttelse af et varemærke er der visse krav, der skal opfyldes. Generelt skal et varemærke være:

  • Unik og klar – Varemærket skal kunne adskille varer eller tjenesteydelser fra en virksomhed fra dem, der tilbydes af andre virksomheder. Det bør have en vis grad af originalitet.
  • Ikke beskrivende – Varemærket bør ikke være rent beskrivende for varer eller tjenesteydelser, da det ikke er egnet til at differentiere dem fra konkurrenterne. For eksempel kan ordet "frisk" ikke være et varemærke for en frugtsaftvirksomhed, da det blot beskriver egenskaben af produktet.
  • Ikke vildledende – Varemærket må ikke vildlede forbrugerne med hensyn til arten, kvaliteten, oprindelsen eller andre karakteristika ved de varer eller tjenesteydelser, det repræsenterer. For eksempel, hvis et varemærke antyder, at det repræsenterer et bestemt mærke af naturlige og økologiske produkter, men virksomheden bag varemærket sælger produkter, der ikke opfylder disse kriterier.
  • Ingen statskendetegn – Et varemærke ikke må indeholde statskendetegn eller officielle beskyttede symboler, medmindre der gives særlig tilladelse. Statskendetegn er symboler eller emblematiske tegn, der er forbundet med en stat eller offentlige myndigheder og er beskyttet af loven.

Registrering og beskyttelse af varemærke

Før du begynder processen med at registrere dit varemærke, er det vigtigt at foretage en grundig undersøgelse for at sikre, at dit varemærke ikke er forveksleligt lignende med eksisterende varemærker.

Ansøgning om varemærkeregistrering

Når du har foretaget en undersøgelse og er sikker på, at dit varemærke er unikt og ikke konflikt med eksisterende varemærker, kan du ansøge om varemærkeregistrering hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Ansøgningsprocessen indebærer typisk at indsende en ansøgning med detaljer om varemærket og betaling af gebyrer.

Fordele

At have et registreret varemærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen bekræfter ejerskabet og giver en stærkere position, hvis der opstår konflikter eller tvister omkring varemærket. Registreringen giver dig en klar dokumentation for, at du har den eksklusive ret til at bruge varemærket i forbindelse med de specificerede varer eller tjenesteydelser.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.