Rente

Rente er en udgift, du betaler for at kunne låne penge. Når du låner penge, betaler du ekstra som kompensation til långiveren (banken eller anden finansiel institution). Renten beregnes typisk som en procentsats af det samlede lånebeløb, kaldet rentesatsen. Denne procentsats varierer afhængigt af låntypen og markedsforholdene.

Hvad er en rente?

En rente er en procentdel af et lånebeløb, som en låntager betaler til en långiver for brugen af penge eller kapital over en bestemt periode. Når du låner penge, skal du typisk betale renter som en kompensation til långiveren for at stille kapitalen til rådighed.

Renten beregnes ofte som en årlig procentdel af det lånte beløb.

Former for renter

Der findes flere typer af renter, som anvendes i forskellige økonomiske situationer. Her er nogle af de mest almindelige typer af renter:

 1. Nominel rente: Dette er den rente, der oplyses af långiveren og bruges til at beregne de periodiske rentebetalinger på et lån. Den nominelle rente tager ikke hensyn til eventuelle gebyrer eller andre omkostninger ved lånet.
 2. Effektiv rente: Denne rente inkluderer alle omkostninger ved lånet, såsom gebyrer og andre tillæg. Den effektive rente giver et mere præcist billede af de samlede omkostninger ved et lån.
 3. Fast rente: En fast rente forbliver uændret i hele lånets løbetid. Dette giver låntageren sikkerhed for, at rentebetalingerne ikke vil ændre sig over tid.
 4. Variabel rente: En variabel rente kan ændre sig i løbet af lånets løbetid baseret på ændringer i markedsrenten eller andre indeks. Dette kan medføre, at rentebetalingerne stiger eller falder over tid.
 5. Diskonteringsrente: Denne rente bruges ofte i investeringer og finansiering til at beregne nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. Det hjælper med at vurdere værdien af investeringer i dag, baseret på forventede fremtidige indtægter.
 6. Morarente: Dette er en rente, der pålægges, når en låntager ikke betaler en forfalden gæld til tiden. Morarenter fungerer som en straf for forsinkede betalinger og skal motivere til rettidig betaling.
 7. Realrente: Dette er renten, efter at inflationen er taget i betragtning. Realrenten viser, hvor meget købekraften af de lånte penge ændrer sig over tid.
 8. Rentes rente: Dette er renten, der optjenes på både den oprindelige kapital og de tidligere optjente renter. Rentes rente kan føre til betydelige stigninger i værdien af en investering eller størrelsen af en gæld over tid.

Disse typer af renter anvendes i forskellige finansielle kontekster og hjælper både låntagere og långivere med at forstå og styre omkostningerne og afkastene ved lån og investeringer.

Lån og renteudgifter

Når du optager et lån, betaler du ikke kun renter, men også andre gebyrer og omkostninger, såsom oprettelsesgebyrer. Disse omkostninger betales typisk én gang, mens renten betales løbende sammen med den månedlige ydelse. Efterhånden som du afdrager på lånet, reduceres renteudgiften, da den beregnes ud fra den resterende hovedstol.

Fradrag for renteudgifter

I Danmark kan både privatpersoner og virksomheder få skattefradrag for deres renteudgifter. Dette betyder, at en del af de betalte renter kan trækkes fra i skat, hvilket reducerer den samlede skat, man skal betale. Nogle rentefradrag bliver automatisk registreret i årsopgørelsen, herunder:

 • Renter for banklån
 • Renter og bidrag for realkreditlån
 • Renter for forbrugslån hos et finansieringsselskab
 • Renter på kontokortordninger
 • Renter på negative renter

Du kan også selv skrive og rette dine renteudgifter under TastSelv i din forskudsopgørelse.

Indlånsrenter

Ud over at betale renter på lån, kan man også modtage renter på penge, man har indsat i banken. Disse kaldes indlånsrenter. Banken betaler dig en rente som kompensation for at få råderet over dine penge. Det er dog vigtigt at bemærke, at indlånsrenter ofte er lavere end udlånsrenter, da banken ønsker at tjene penge på forskellen.

Rente og kryptovaluta

Hvis du investerer i kryptovalutaer og modtager renter fra disse investeringer, skal du være opmærksom på, at disse renter beskattes som personlig indkomst i Danmark. Det er vigtigt at holde sig informeret om de gældende skatteregler for kryptovaluta.

Hvordan beregnes renten?

Renten beregnes normalt som en procentdel af hovedstolen (det oprindelige lånebeløb) og udtrykkes ofte på årsbasis som årlig rente. For eksempel, hvis du låner 10.000 kroner til en årlig rente på 5%, betaler du 500 kroner i rente hvert år.

Husk også på reglen om renters rente, hvor renten beregnes på b��de hovedstolen og tidligere optjente renter, hvilket kan øge det samlede beløb, du betaler over tid.