Morarente

Morarente er en rente, der pålægges som følge af forsinket betaling eller manglende opfyldelse af en økonomisk forpligtelse. Når en part ikke betaler sin gæld eller opfylder aftalen til den aftalte tid, kan kreditor have ret til at pålægge morarente som kompensation for den forsinkede betaling eller manglende opfyldelse.

Hvad er morarente?

Morarente er det beløb, som man skal betale som ekstra gebyr, hvis man ikke betaler en regning til tiden. Hvis man ikke betaler til tiden, vil der typisk blive pålagt en morarente til det beløb, der allerede skulle have været betalt.

Hvordan beregnes morarenten?

Morarenten beregnes som en procentdel af det beløb, der er skyldt og ikke betalt til tiden. Procentsatsen kan variere afhængigt af den specifikke kontrakt eller lov, der er involveret.

For at beregne morarenten multipliceres det skyldige beløb med den procentvise sats for morarenten og divideres med antallet af dage mellem betalingsfristen og den aktuelle dato.

Eksempel: Hvis en person skylder 10.000 kr. i en måned med en morarente på 2%, og de betaler det skyldige beløb 5 dage for sent, ville morarenten blive beregnet som følger:

10.000 kr. x 0,02 (2%) = 200 kr. i morarente

200 kr. / 30 dage = 6,67 kr. pr. dag

6,67 kr. x 5 dage = 33,35 kr. i samlet morarente

Den samlede morarente ville i dette tilfælde være 33,35 kr.

Hvornår skal man betale morarente?

Man skal betale morarente, når man ikke betaler en regning til tiden. Hvis man har problemer med at betale en regning til tiden, kan man ofte aftale en betalingsaftale med kreditor eller långiver for at undgå morarente.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.